Etablerer ILA-sone i Bremsnesfjorden

Mattilsynet har 22. februar 2012 vedtatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Bremsnesfjorden på Nordmøre.

Det ble nylig bekreftet påvisning av virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks i et matfiskanlegg i Bremsnesfjorden.

- Det vil bli vedtatt soneforskrift for området. Det smittede anlegget vil få pålegg om utslakting på en smittemessig forsvarlig måte innen en frist, skrev Mattilsynet i en pressemelding da påvisningen ble gjort kjent.

Les også: ILA bekreftet på Nordmøre 17.02.2012
Les også: Mistanke om ILA på Nordmøre 15.02.2012

Bekjempelsessone og overvåkningssone

Forskriften oppretter et kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Averøy, Kristiansund og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal fylke.

Bekjempelsessonen opprettes omkring lokaliteten 12879 Endresetbukta (UTM 32 W 0421482.52) i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylke. Bekjempelsessonen avgrenses i Bremsnesfjorden etter nærmere angitte posisjoner i forskriften.

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og avgrenses til hele Averøy og Kristiansund kommuner og den del av Gjemnes kommune som ligger i et område avgrenset etter nærmere angitte posisjoner i forskriften.