Deler lakselusens hemmeligheter

Del saken

Etter flere års arbeid er kartleggingen av lakselusens arvestoff (genomet) kommet så langt at resultatene kan bli tatt i bruk for å utvikle nye medikamenter mot lakselus.

I forbindelse med det, kan forskere få tilgang til dataene som nå finnes om lusens arvestoff.

Arbeidet med å avsløre lakselusa sine hemmeligheter er tidkrevende. Genomet må deles opp i biter som kartlegges, så må de kartlagte bitene settes sammen og deretter gjennomføres det analyser for å sjekke at det er satt rett sammen. Først da kan forskerne begynne jakten på hemmelighetene som ligger skjult inne i arvestoffet.

Selv om mye arbeid gjenstår, mener forskerne bak prosjektet at resultatene så langt er over all forventning, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

- Våre rekonstruksjoner er bedre enn vi turde forvente da prosjektet startet, og bedre enn rekonstruksjonene av mange andre sekvenserte genomer, sier prosjektleder Rasmus Skern-Mauritzen.

Hva er et genom?

Et genom er lange strenger av fire forskjellige kjernesyrer i en tilsynelatende tilfeldig rekkefølge. Kjernesyrerne symboliseres med bokstavene A, T, G og C. Når genomet kartlegges, ender forskerne opp med en oversikt over rekkefølgen på kjernesyrene.

- Dette ser ut som kjedelig lesing for det utrente øyet, men med hjelp fra avanserte dataprogram og erfarne operatører er det mulig å finne noe interessant i det tilsynelatende meningsløse virvaret av bokstaver: områdene i genomet som koder for genene og elementene som styrer når de blir slått av og på, forteller Skern-Mauritzen.

Arbeidet med å identifisere genene i lakselusens genom har akkurat startet og gjøres hovedsakelig av Havforskningsinstituttet og Senter for Lakselusforskning i samarbeid med Det europeiske bioinformatikk-institutt.

Sekvenseringen ble finansiert av Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond og Marine Harvest. Analysearbeidet er finansiert av Havforskningsinstituttet og Senter for Lakselusforskning.

Interesserte kan fra 1. mars få tilgang til lakselus-genomet ved å kontakte prosjektleder Rasmus Skern-Mauritzen, opplyser Havforskningsinstituttet.

Relaterte artikler 
Lakselusens genom blir tilgjengelig 13.02.2011
- Viktig steg i kampen mot lakselus 01.12.2010
• Lakselusens arvestoff er sekvensert 26.11.2010
Kartlegger lakselusas arvemateriale 18.01.2010