BioMar kjøper forsøkskapasitet

BioMar AS og Helgeland Havbruksstasjon AS har undertegnet en avtale om forsøkssamarbeid.

Avtalen går ut på at fiskefôrprodusenten BioMar skal leie 50 prosent av kapasiteten på forsøksanlegget for en periode på 1 år. Videre er partene enige om å fortsette det viktige arbeidet innen utvikling av fôrprodukter for å øke ytelsen, teste nye bærekraftige råvarer og bedre fiskehelsen.

– Helgeland Havbruksstasjon har i de siste årene tilegnet seg en stadig større kompetanse inne forsøksvirksomhet og fiskehelse. Virksomhetens plassering i Nord-Norge gjør at det arbeidet som utføres her er svært relevant for vår økende kundemasse i den nordlige delen av landet, sier salgsdirektør i BioMar Norge, Per Kristian Nordøy, i en pressemelding.

– Dette er et ledd i BioMars økte satsing på forskning og utvikling i tiden fremover, sier Nordøy.

Utvidelse av Helgeland Havbruksstasjon

Den 24. januar var Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til stede ved markeringen av utvidelsen av Helgeland Havbruksstasjon.

– Denne utvidelsen har vært en viktig faktor for å få til denne avtalen med BioMar og viser at de viktige aktørene i oppdrettsnæringen virkelig satser for å bygge opp en god og bærekraftig oppdrettsnæring lang kysten, sier Kristian Johnsen, daglig leder ved Helgeland Havbruksstasjon.

Mer om BioMar AS
BioMar utvikler, produserer og markedsfører fôr til fiskeoppdrett over hele verden. BioMar leverer fôr til bl.a. laks, ørret, torsk, seabass og seabream. BioMar-gruppens omsetning var på vel 5,4 milliarder danske kroner i 2010. BioMar Norge omsatte i samme periode for 2,2 milliarder. BioMar har fabrikker på Myre i Vesterålen og på Karmøy. Innkjøp, forskning og utvikling, salg og markedsføring er lokalisert i Trondheim.

Mer om Helgeland Havbruksstasjon
Helgeland Havbruksstasjon sin forsøksstasjon på Dønna ble etablert i år 2001. Med utgangspunkt i økende etterspørsel har stasjonen sin merdkapasitet og antall ansatte økt betraktelig. Den siste utvidelsen ble ferdigstilt i slutten av år 2011, som inneholdt både utvidelse av antall forsøksmerder og etablering av landfasiliteter. Stasjonen fremstår i dag med 88 forsøksmerder, og er en betydelig bidragsyter til gjennomføring av havbruksrelaterte forsøk.

Helgeland Havbruksstasjon har en egen avdeling for veterinær- og miljøtjenester, som gjennomfører veterinærtilsyn og miljøundersøkelser for en rekke oppdrettsselskaper. Denne avdelingen styrer også det regionale og subregionale luseprosjektet i Nordland. Veterinæravdelingen har i tillegg bygd opp kompetanse omkring mage/tarmhelse hos fisk, relatert til ernæring og miljøforhold. (Kilde BioMar AS).