Ulike gener styrer kjønnsutvikling hos torsk

Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Ny doktorgrad: Hanne Johnsen disputerte fredag 17. februar med en avhandling som viser at ulike gener styrer kjønnsutviklingen hos hann- og hunntorsk.

I dagens torskeoppdrett er tidlig kjønnsmodning et stort problem. Veksten avtar og filetkvaliteten reduseres når fisken konsentrerer mye av sin energi på produksjon av gonader. I sitt doktorgradsarbeid  har Hanne Johnsen sett på genetiske faktorer som regulerer kjønnsutvikling hos torsk, skriver Nofima i en pressemelding.

Doktorgradsavhandlingen har fått tittelen: «Key genes and regulators associated with sexual differentiation and gonad development in Atlantic cod (Gadus morhua L)».

- Må kunne kontrollere kjønnsmodning

For å kunne kontrollere kjønnsmodning, er det viktig å kartlegge hvilke biologiske mekanismer som er involvert. Avhandlingen til Hanne Johnsen bidrar i så måte til økt basiskunnskap om dette.

Hunn- og hannfisk påvirkes forskjellig

Doktorgradsarbeidet viser at hann- og hunntorskens kjønnsutvikling er styrt av forskjellige gener. Doktoranden slår fast at dmrt1-genet er sentralt i hanntorskens utvikling, mens dannelse av østrogen hos hunnfisk er regulert av cyp19a1a-genet. Fem ulike dmrt-gener ble funnet i torskens genom, og analyser av de omkringliggende genene i forskjellige virveldyr representerer en helt ny forståelse av evolusjonen av denne genfamilien.

Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært seniorforskerne Øivind Andersen og Helge Tveiten fra Nofima og professor Jarl Bøgwald ved NFH/Universitetet i Tromsø.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Dan Larhammar, Dept. of Neuroscience, Univ. i Uppsala, Sverige, forsker Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet, Bergen og postdoktor Anita Muller, NFH/Universitetet i Tromsø.

Doktorgradsarbeidet er hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd/Fuge.

Personalia
Tromsøjenta Hanne Johnsen er 35 år og innehar en cand.scient. grad i fiskehelse avlagt ved NFH/Universitetet i Tromsø i 2006. Johnsen har vært tilknyttet tidligere Fiskeriforskning som vitenskapelig assistent siden 2006 og fortsatte som doktorgradsstudent da Fiskeriforskning ble en del av matforskningsinstituttet Nofima.

Publikasjoner
Følgende tre artikler er med i doktorgraden:

Johnsen, H., Seppola, M., Torgersen, J., Delghandi, M. og Andersen, Ø. 2010. Sexually dimorphic expression of dmrt1 in immature and mature Atlantic cod (Gadus morhua L.).

Johnsen H., Andersen Ø. “Differential expression of five dmrt genes identified in the Atlantic cod genome. The fish-specific dmrt2b diverged from dmrt2a before the fish whole-genome duplication”. Akseptert for publisering i “Gene”.

Johnsen H., Tveiten H., Torgersen J.S., Andersen Ø. “Sexually dimorphic expression of amh and paralogs of sox9 and cyp19a in Atlantic cod (Gadus morhua L.)”.