Skal evaluere dagens PD-strategi

Del saken

Mattilsynet ber Veterinærinstituttet evaluere dagens bekjempelsesstrategi mot Pancreas disease (PD) hos oppdrettslaks.

– Vi har bekjempet PD i fire år og i tillegg har vi fått en ny virusvariant. Tiden er moden for å evaluere om dagens strategi er riktig, og om vi bør gjøre noen endringer, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet, i en pressemelding.

I bekjempelsen av PD er landet delt inn i to. Sør for Hustadvika er målet med bekjempelsen skadebegrensning, mens målet er utryddelse nord Hustadvika.

- Vi mener bekjempelsen av PD nord for Hustadvika har vært vellykket, sier Landsverk. 

Les også: Opprettholder PD-strategien 17.12.2011
Les også: PD-strategien kan bli revurdert 13.12.2011

Ny virusvariant

Utbruddene av PD skyldes hovedsakelig en variant av PD-viruset, kalt SAV 3. 

- Vi har imidlertid sett utbrudd som skyldes en ny virusvariant, kalt SAV 2. Denne virusvarianten er årsaken til senere utbrudd i Midt-Norge og i de siste utbruddene nord for Hustadvika, forteller Landsverk.

Les også: Oppdatert kunnskap om «ny» PD-variant 29.01.2012

Utbruddene nord for Hustadvika har blitt stanset ved at fisken i det smittede anlegget har blitt slaktet ut.

- Eneste unntak var to utbrudd rett nord for Hustadvika. Her gav vi mulighet for å flytte noe av fisken til sør for Hustadvika under strenge vilkår, forteller Landsverk.

Les også: SalMar må slakte ut i Tromsø 23.01.2012
Les også: Opprettholder vedtak om flytting av fisk 10.01.2012

Skal vurdere om strategien er riktig

Mattilsynet ber Veterinærinstituttet evaluere om dagens strategi er hensiktsmessig.

- Vi vil at de skal vurdere om Hustadvika er en effektiv barriere, og analysere om dagens strategi lønner seg økonomisk om vi klarer å holde området nord for Hustadvika PD-fritt, sier Landsverk.

- Vi ber også Veterinærinstituttet peke på mulige smittekilder for utbruddene nord for Hustadvika, og vurdere om den nye virusvarianten bør bekjempes på annen måte, avslutter Landsverk.

Les også: 89 PD-tilfeller i 2011 16.01.2012