Hjelper næringen å ivareta fiskevelferd

Del saken

Hvordan kan oppdrettere redusere graden av skader og misdannelser på fisken?

Internasjonale forskere har nylig gitt ut en vitenskaplig artikkel som sammenstiller aktuell praktisk og teoretisk kunnskap på fiskevelferd.

I fiskeoppdrett og fangstbasert akvakultur arbeides det hele tiden med mål om å forbedre produksjonen i form av økt effektivitet og bedre produktkvalitet, samtidig med bedre fiskevelferd.

– Disse målene utelukker ikke hverandre, sier førsteforfatter Chris Noble fra Nofima.

Forskere, produsenter og forbrukere viser stadig større interesse for fiskevelferd, og det har ført til en rekke forbedringer av daglig drift, anført av industrien selv. Disse forbedringene er kommer ikke bare oppdrettsfisken tilgode, men de bedrer også fiskens kvalitet lengre ut i produksjonskjeden. I tillegg kan vi forvente at oppdrettere som vektlegger god fiskevelferd også for betalt for det på markedet, skriver Nofima i en pressemelding.

Forslag til forbedringer  

Som en del av et EU COST initiativ på fiskevelferd (se mer informasjon nedenfor), har fire Nofimaforskere i samarbeid med forskere fra Canada, Storbritannia, Australia og Spania skrevet en oversiktsartikkel om hvordan oppdrettere kan eliminere eller minske faktorer som fører til skader og misdannelser på oppdrettsfisk.

Artikkelen gir oppdrettere forslag til forbedringer for en rekke oppdrettsarter gjennom produksjonssyklusen.

– Vi skrev artikkelen for å gi oppdrettere en sammenfatning av kunnskap om fiskevelferd og risikofaktorer de møter i produksjonen, med en praktisk tilnærming til hvordan risiko kan reduseres eller fjernes, sier medforfatter Bjørn-Steinar Sæther, også fra Nofima.

Ytre skader

Artikkelen fokuserer på ytre skader på munn, øyne, hud/skinn og finner, og dekker områder som fôring, ernæring, håndtering og levendetransport. Forfatterne har hatt den samme tilnærmingen for fangstbasert akvakultur som for fiskeoppdrett.

I oversiktsartikkelen finner oppdrettere den nyeste kunnskapen samlet fra mer enn 175 vitenskaplige publikasjoner. Artikkelen ble laget på etterspørsel fra aktører innen fiskeoppdrett og fangstbasert akvakultur.

Forfatterne vil i 2013 komme med en tilsvarende publikasjon om indre skader.

Fakta om COST
COST er et internasjonalt rammeverk for «European Cooperation in Science and Technology».

En spesialutgave på fiskevelferd har blitt publisert av magasinet Fish Physiology and Biochemistry med bidrag fra forskere fra COST. Utgaven inkluderer nevnte oversiktsartikkel og fire andre publikasjoner som Nofimaforskere er med på. Tema for artiklene er

1. Appetittfôring
2. Fôringstidspunkt påvirker fiskevelferd
3. En oversiktsartikkel på adferdsindikatorer som kan brukes for å måle fiskevelferd i akvakultur