Lovundlaks flagger kjøp i NRS

Del saken

Lovundlaks AS har kjøpt flere aksjer i Norway Royal Salmon og har passert flaggegrensen på 5 prosent eierandel. Også flere innsidere har kjøpt aksjer i selskapet.

Lovundlaks AS har dem 28. februar 2012 kjøpt 511.200 aksjer i Norway Royal Salmon ASA. Etter kjøpet eier Lovundlaks 2.292.454 aksjer i Norway Royal Salmon, hvilket representerer 5,26 prosent  av nytt antall aksjer (43.572.191) i selskapet.

Det fremgår av en børselding fra Norway Royal Salmon ASA.

Lovundlaks AS med Hans Petter Meland i spissen, er eid 100 prosent av familien Meland gjennom selskapet Meland Eiendom AS. 

Emisjon og aksjesalg

Selskapet kunne i dag tidlig melde at emisjon og aksjesalg er fullført. Følgende aksjonærer representert i selskapets styre: Gåsø Næringsutvikling AS, Gladstad Invest AS og Egil Kristoffersen & Sønner AS, har blitt allokert henholdsvis 1.022.000, 1.022.000 og 573.000 aksjer i den private plasseringen.

Les også: NRS hentet inn 43,5 millioner 29.02.2012
Les også: Norway Royal Salmon vil hente penger 28.02.2012

Innsidekjøp

Også flere i selskapets ledelse har kjøpt aksjer, samt Fredd Wilsgård som er varamedlem til styret i NRS.

Barbinvest AS (som er 50 prosent kontrollert av John Binde) har den 28. februar 2012 kjøpt 102.850 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 8,00 per aksje. Total beholdning etter kjøpet er 252.850 i NRS. I tillegg eier John Binde med nærstående 250.050 aksjer i NRS.

Ola Loe har den 28. februar 2012 kjøpt 50.000 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 8,00 per aksje. Total beholdning etter kjøpet er 91.725 aksjer i NRS.

Torstein Tiller har den 28. februar 2012 kjøpt 87.500 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 8,00 per aksje. Total beholdning etter kjøpet er 188.235 aksjer i NRS.

Frewi AS (som er 100 prosent kontrollert av Fredd Wilsgård) har den 28. februar 2012 kjøpt 57.931 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 8,07 per aksje. Total beholdning etter kjøpet er 261.364 aksjer i NRS.

Mer om NRS
Norway Royal Salmon er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, salg & markedsføring. NRS kontrollerer 25 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. (Kilde: NRS).