Fiskehelserapporten 2011

Del saken

Veterinærinstituttetet kom nylig med rapporten «Helsesituasjonen hos laksefisk 2011». Nå er Fiskehelserapporten 2011 komplett med «Helsesituasjonen hos marin fisk 2011».

Fiskehelserapporten omfatter delrapportene «Helsesituasjonen hos laksefisk» og «Helsesituasjonen hos marin fisk» - en årlig oppsummering og rapportering av sykdomsfunn og trender hos fisk, hovedsaklig i oppdrett og kultiveringsanlegg.

Akvakulturnæringen har store tap som følge av sykdom hos laks og annen oppdrettsfisk. Virusinfeksjoner gir fremdeles betydelige sykdomsproblemer, men også mer produksjonsrelaterte sykdommer knyttet til blant annet smoltkvalitet og ulike former for håndtering, bidrar til tap. Parasitten lakselus er en stor økonomisk belastning for oppdrettsnæringen, og nedsatt følsomhet  mot lakselusmidler har vært et problem i  deler av landet.

Marin fisk

Prøveinngangen av marinfisk gjenspeiler utviklingen og dynamikken i oppdrettsnæringen. Nedgangen i antall innsendelser fra torsk fortsetter, mens situasjonen for kveite er stabil. For rensefisk vises det en betydelig økning i antall saker og en ny art har kommet til, nemlig rognkjeks, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

I de senere år har bruk av leppefisk som bergnebb (Ctenolabrus rupestris), grønngylte (Symphodus melops) og berggylte (Labrus bergylta) fått større betydning og økt fokus i bekjempelse av lakselus. Nylig er det også startet forsøk med bruk av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) som rensefisk i lakseoppdrettsanlegg. Leppefiskartene som brukes som rensefisk, blir fisket med ruser eller teiner i sommermånedene.  Videre blir rensefisken transportert i kar på dekk, i brønnbåter eller tankbiler til anleggene hvor de skal brukes.

- Erfaringene med bruk av leppefisk som rensefisk er gode, og inntil videre er det også lovende resultater med rognkjeks, selv ved lave temperaturer. Imidlertid rapporterer fiskehelsetjenestene om høye dødeligheter hos leppefisk utsatt i merd, opplyser Veterinærinstituttet.

I 2011 mottok Veterinærinstituttet 19 innsendelser av rognkjeks fra syv forskjellige lokaliteter. Atypisk A. salmonicida er funnet hos villfanget rognkjeks med høy dødelighet. Bakterien påvises jevnlig både fra sår og indre organer. Det er også påvist Vibrio logei og Vibrio wodanis i prøver fra rognkjeks.

Det er færre torskeanlegg i drift i 2011 enn 2010 og Veterinærinstituttets materiale gjenspeiler denne nedgangen. I 2011 mottok instituttet litt over 50 innsendelser fra cirka 25 lokaliteter (mot 80 innsendelser fra 40 lokaliteter i 2010). I materialet fra 2011 er det 13 lokaliteter med kun en innsendelse, de resterende har to eller flere.

I prøver fra anleggene med flere innsendelser er det bakterieinfeksjoner som går igjen: Atypisk furunkulose (infeksjon med atypisk Aeromonas salmonicida), klassisk vibriose (infeksjon med Vibrio anguillarum) eller francisellose (infeksjon med Francisella noatunensis subsp. noatunensis).

I 2011 mottok Veterinærinstituttet 40 innsendelser av kveite fra 14 lokaliteter. Dette er på linje med fjoråret og man ser ingen store endringer i sykdomssituasjonen.