Lakseeksporten økte i februar

Eksportvolumet for laks i februar 2012 ble det største noensinne for en februarmåned.

Det ble eksportert 70 241 tonn laks, noe som er en vekst på 16 465 tonn eller 31 prosent sammenlignet mot eksporten februar i 2011. Verdien ble på 2,1 milliarder kroner, en nedgang på 163 millioner eller 7 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

– Selv om det er en positiv trend i lakseprisutviklingen den siste tiden, er eksportprisen fortsatt lavere enn for samme periode i fjor, sier senior markedsanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

– Dette medførte at verdien i februar falt sammenlignet med samme periode i fjor, forteller Aandahl.

Positiv trend i lakseprisutviklingen

Den gjennomsnittlige prisen på fersk hel laks var i februar på 28,39 kroner. Sammenlignet med prisen for februar i 2011, er dette en nedgang på 12,07 kroner. Sammenlignet med prisen i januar har prisen i februar økt med 2,68 kroner, og vi må tilbake til juli 2011 for å finne en høyere pris.

Veksten til Russland fortsetter

Total eksport av laks til Russland var i februar 10 766 tonn, en vekst på 88 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Det gjør at også denne måneden ligger Russland foran Frankrike, både målt i verdi og volum.

Volumveksten til Russland er alene større enn den totale eksporten til Norges fjerde største marked, som er Danmark. Frankrike som er Norges nest viktigste laksemarked, viser også til vekst i februar. Til dette markedet ble det totalt eksportert 9 097 tonn laks, noe som er en oppgang på 1 460 tonn eller 19 prosent målt mot februar 2011.

Populært med fersk laks

Forholdet mellom eksport av fersk og fryst laks har gradvis endret seg mot økt ferskandel. I februar var andelen 88 prosent for fersk laks og 12 prosent for fryst laks. Dette kan forklares med forbedringer i distribusjon og kunders økende preferanse for fersk laks, opplyses det i meldingen fra Sjømatrådet.

Økt eksport av ørret

Det ble i februar eksportert totalt 5 080 tonn ørret, en vekst på 2 375 tonn eller 88 prosent. Gjennomsnittsprisen var 31,68 kroner, en nedgang på 14,23 kroner mot tilsvarende måned i fjor. Til tross for lavere pris er det en verdiøkning på 37 millioner kroner sammenlignet med februar 2011. Det ble eksportert ørret for 161 millioner kroner. Det er fortsatt Russland som er det viktigste markedet for norsk ørret, med Japan og Kina som de neste i rekken.