Nye Øylaks er levert

Brønnbåten MS Øylaks. Foto: Aas Mek Verksted AS

VESTNES: Aas Mek Verksted har levert en ny brønnbåt til Bømlo Brønnbåtservice AS.

Brønnbåten MS Øylaks er av typen AAS 1502 ST og er verftet sitt nybygg nummer 188. Dette er den 11. brønnbåten Aas Mek Verksted AS leverer til rederiet Bømlo Brønnbåtservice AS.

Brønnbåten ble levert fra verftet den 24. februar 2012, og dåpsseremonien fant sted på Stord lørdag 3. mars, med Veronica Agasøster som gudmor. Se også tidligere omtale av nybyggingskontrakten på fisk.no.

Les også: Bømlo kontraherer ny brønnbåt 17.09.2010

Lastekapasitet 1500 m3

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing og lignende, samt transport i vanlig åpen brønn og UV-lukket. Båten er arrangert for sortering, smoltkjøring, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av sirkulasjonsvann. Lastekapasiteten er på 1500 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Båten har innredningsfasiliteter for åtte personer, fordelt på seks enmannslugarer og en tomannslugar, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, «kaffebar» med mer. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering med mer. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til strengeste krav. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 1500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykklaste- og lossesystem med telling. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker med sorterings- og telleutstyr.

Båten er videre arrangert med eget system for smolttelling, med tellere tilkoblet vakuumpumpe- og trykklossesystem. Videre har den UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende. UV anlegget har kapasitet for behandling av 10-12000 m3 med vann pr. time. Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filtre for oppsamling av lakselus i forbindelse med avlusing av fisken. All lus samles opp i filterposer som destrueres om bord eller leveres til land for analyse.

Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet, som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system, er det montert utstyr for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport. For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringsystem.

Maskineri og dekksutstyr

I maskinrommet er det montert en hovedmotor på 1325 KW ved 1000 o/min, som er tilkoplet gir og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av 2 stk generatorsett, hver på 890 KW, samt et havneaggregat på 190 KW. For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 300 KW.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk, to på 32 tonnmeter og to på 23 tonnmeter, alle med 2,5 tonns vinsj. Båten er videre utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i 2 ulike størrelser, samt smolttelling via trykklossesystem.

Tekniske hoveddata for MS Øylaks

Lengde o.a: 62,86 m
Lengde p.p.: 59,98 m
Bredde: 12,00 m
Dybde i riss: 5,90 m
Tonnasje: 1468 Brt
Lasteromskap.: 1500 m3
Servicefart, ca: 12,5 knop
Fartsområde: Europeisk fart