- En nyttig gjennomgang av forvaltningen

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD
Del saken

Riksrevisjonens rapport om havbruksforvaltningen bekrefter at de utpekte satsingsområdene er riktige, mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Jeg synes det er nyttig å få en slik gjennomgang av havbruksforvaltningen, og rapporten bekrefter at de satsingsområdene Fiskeri- og kystdepartementet har pekt ut er riktige, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen ble overlevert Stortinget den 6. mars 2012. Riksrevisjonen har vurdert i hvilken grad status og utvikling i havbruksnæringen er i tråd med den nasjonale målsetningen om å være bærekraftig og miljøtilpasset, og om myndighetenes virkemiddelbruk og oppfølging er effektiv og tilstrekkelig.

Les også: - Vesentlige miljøutfordringer i havbruk 06.03.2012

- Jeg merker meg at de utfordringene som rapporten peker på, sammenfaller med de områdene som Fiskeri- og kystdepartementet har identifisert i utviklingen av en bærekraftig og miljøtilpasset havbruksnæring, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

- Departementet vil prioritere oppfølgingen av Riksrevisjonens rapport i tiden fremover. Regjeringen tar sikte på å fremlegge en Sjømatmelding mot slutten av 2012, og her vil vi blant annet drøfte hva som er et akseptabelt miljøavtrykk ved produksjon av sjømat, avslutter Berg-Hansen.