Samråd i Tromsø om arealutfordringer

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD
Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet skal holde samrådsmøte i Tromsø om havbruk, med vekt på næringens arealutfordringer.

Den 29. mars holdes det samrådsmøte i Tromsø om havbruksnæringens arealutfordringer. Møtet er åpent for alle som er opptatt av havbruksnæringens videre utvikling i Norge, og som ønsker å dele tanker og ideer, og drøfte politikk med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Arealutvalgets forslag

Tema for møtet vil være havbruk, med vekt på næringens arealstruktur. Sentralt for møtet vil være Arealutvalgets forslag om inndeling av kysten i produksjonsområder, utsett-soner og såkalte branngater uten oppdrett. Presentasjoner vil basere seg på høringsuttalelser til utvalgets rapport. Det vil bli noen innledninger og det vil bli satt av rikelig med tid til innspill, spørsmål og kommentarer fra salen, opplyses det i meldingen.

Les også: Arealutvalgets rapport på høring 05.03.2011 

Sjømatmeldingen

Regjeringen har startet arbeidet med å skrive en ny, bred og helhetlig stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Samrådet er et ledd i dette arbeidet. Hovedmålet med meldinga skal være å utvikle en fremtidsrettet politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten.