PD påvist på Tjeldbergodden

Del saken

Det er påvist Pancreas disease (PD) i det landbaserte anlegget til Tjeldbergodden Settefisk AS på lokalitet 29616 Tjeldbergodden Biopark på Nordmøre.

Fisken tilhører Tjeldbergodden Settefisk AS og ble tatt inn i anlegget i desember 2011, melder Mattilsynet.

Det var Anleggets fiskehelsetjeneste som den 12. mars varslet Mattilsynet om mistanken om at fisk i ett kar kunne være smittet Pancreas disease-virus. Mattilsynet har nå fått svar på prøver som ble tatt ut.

- Det er smitte i ett av karene som rommer 30.000 stk. stor settefisk. Fisken veier 150 gram og skulle etter planen settes ut i oppdrettsanlegg om seks til syv uker, forteller daglig leder i Tjeldebergodden Settefisk AS, Finn Christian Skjennum, til Tidens Krav.

Anlegget har til samen 22 kar av ulike størrelser, og Skjennum forteller at det nå er tatt prøver av hele anlegget.

Landbasert oppfôring av sjødyktig laks

Anlegget er et settefiskanlegg som kjøper inn smolt som tåler sjøvann. Denne blir fôret fram i oppvarmet sjøvann før levering til matfiskanlegg.

PD er en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenser. Den påvises regelmessig i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika. Mattilsynet og oppdrettsnæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord for Hustadvika, påpeker Mattilsynet.

Vil pålegge destruksjon

Anlegget er båndlagt. Fisk i smittet kar vil bli pålagt destruert. Smitterisiko for øvrig fisk i anlegget vil bli vurdert. Brønnbåter med levende fisk må gå med lukket brønn i området rundt Tjeldbergodden, Aure kommune, opplyser Mattilsynet.

PD er en sykdom som kun rammer laksefisk, og utgjør ingen risiko for mennesker.