Grieg får utvidet finansieringsramme

Del saken

Grieg Seafood ASA har inngått avtale om utvidet finansiering.

Det børsnoterte oppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA har inngått avtale om utvidet finansieringsramme, som vil erstatte et lån på 200 MNOK som ble inngått i 4. kvartal 2011, fremgår det av en melding fra selskapet.

Den nye finansieringsrammen gir en likviditetsramme på mellom 400 og 450 MNOK og består av følgende:

  1. MNOK 300 i andreprioritetslån. Lånet er avdragsfritt, med årlig fornying. Lånet er garantert av Grieg Holdings AS.
     
  2. MNOK 72 i avdragsfrihet i 2012.
     
  3. MNOK 50-80 fra factoring i Ocean Quality AS. Dette vil redusere arbeidskapitalbehovet i Grieg Seafood tilsvarende. Likviditetseffekten vil variere mellom 50 og 80 MNOK avhengig av sesongmessige svingninger i salg. Ocean Quality er regnskapsmessig definert som et felleskontrollert selskap for Grieg Seafood, og dermed ikke konsolidert i Grieg Seafood-konsernet.  

Endrede lånevilkår

Samtidig er selskapets lånevilkår endret for 2012 og 2013. NIBD/EBITDA-kravet er opphevet for begge disse årene og erstattet av et minimumsnivå på akkumulert EBITDA gjennom perioden.

I tillegg kan selskapets egenkapitalandel reduseres fra minimum 35 prosent til minimum 33 prosent i et kvartal, gitt at minimumsnivået på 35 prosent reetableres i det etterfølgende kvartalet.

Garantien til Grieg Holdings honoreres til markedsmessige betingelser, heter det i meldingen.