Hofseth gir bort aksjer til Sinkaberg

Roger Hofseth AS har kostnadsfritt overført 0,3 millioner aksjer i Hofseth BioCare ASA til Sinkaberg-Hansen AS.

Roger Hofseth AS og Sinkaberg-Hansen AS ble den 26. mars enige om at Roger Hofseth AS, utenom børs, overfører 300.000 aksjer i Hofseth BioCare ASA til Sinkaberg-Hansen AS, fremgår det av en melding fra Hofseth BioCare ASA.

Overføringen opplyses å være en justering av en transaksjon utført den 9. september 2011, da Roger Hofseth AS solgte 1.000.000 aksjer i HBC til Sinkaberg-Hansen for kroner 7,00 pr. aksje.

Det opplyses videre at den siste overføringen resulterer i en gjennomsnittspris på NOK 5,38 per aksje, for de totalt 1.300.000 aksjene som Roger Hofseth AS har solgt til til Sinkaberg-Hansen.

Meldingen sier ikke noe om årsak til justeringen.

«Selger» 300.000 aksjer for kroner null

Verken salgssummen for de siste 300.000 aksjene eller total salgssum for de 1.300.000 aksjene er direkte nevnt i meldingen fra selskapet.

Etter noen få tastetrykk på kalkulatoren, ser en imidlertid at Hofseth ikke har fått betalt 5 øre for de siste aksjene, utover de 7 millioner kronene selskapet fikk for de første 1.000.000 aksjene, som ble solgt for kroner 7 pr. aksje.

1,3 millioner aksjer til en snittpris på kroner 5,38, innbringer ikke mer enn totalt syv millioner kroner. Med andre ord får Sinkaberg-Hansen overført de siste 0,3 millioner aksjene uten kostnad.

Etter den siste transaksjonen eier Roger Hofseth direkte og indirekte (gjennom Roger Hofseth AS) 17,199,606 aksjer i HBC, tilsvarende 30,09 prosent av totalt antall aksjer i HBC.

Roger Hofseth AS er 100 prosent eid av Roger Hofseth, som er styremedlem i Hofseth BioCare ASA.

Les også: Hofseth inngår avtale i Kina 29.02.2012
Les også: Helrødt i Hofseth BioCare 29.02.2012