- Vis hensyn når du fisker ved oppdrettsanlegg

Del saken

Skal du ta ut båten i påsken? Påskeferien kan gi muligheter for fine fisketurer. Da må du huske at du må holde god avstand til oppdrettsanlegg.

Det er ikke lov å fiske nærmere enn 100 meter, eller ferdes nærmere enn 20 meter fra oppdrettsanleggs ytterpunkter.

Langs hele kysten finnes oppdrettsanlegg, og det er spesielt mange i Hordaland og Sogn og Fjordane. Mange fritidsfiskere kjenner ikke til regelen, skriver Fiskeridirektorater i en pressemelding.

– Vi får henvendelser hvert eneste år om at denne regelen ikke blir respektert, sier Inger Mette Sefland, som er rådgiver i region vest i Fiskeridirektoratet.

- Stor aktivitet under overflaten

– Det er mye som skjer under overflaten, selv om du ikke kan se det. Hele produksjonen skjer nede i sjøen, påpeker Inger Mette Sefland. Som fritidsfisker tenker du kanskje ikke over dette.

Fiskeoppdrett er matproduksjon og en viktig næringsvirksomhet. Det stilles høye krav om sikkerhet og hygiene til oppdrettere. Fisken skal ikke utsettes for unødvendig stress, støy eller forurensning.

Akvakulturdriftsforskriftens bestemmelse om å holde avstand til oppdrettsanlegg gjelder og av hensyn til og respekt for næringsvirksomheten. Det er mange aktiviteter knyttet til oppdrett. Fiskene fores regelmessig, oppdretterne henter ut fisk og det kan være dykkere under vann som inspiserer anlegget. I tillegg fører både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet tilsyn med anleggene.

For din egen sikkerhet

Du skal også holde avstand for din egen sikkerhet. Det kan være fortøyninger og lignende under overflaten som du ikke ser. Disse kan gjøre skade på både egen båt og på oppdrettsanlegget.

Holder du deg 20 meter fra anleggenes ytterpunkter når du kjører båt og 100 meter utenfor når du fisker, er både du og fiskene trygge, fremholder Fiskeridirektoratet.

Hensyn til yrkesfiske

Reglene for avstand gjelder også ferdsel og fiske nær slepekast og notsteng. Dette er fiskeredskaper som brukes av yrkesfiskere. De kan sees tydelig i overflaten, der korker markerer en ring, halvbue eller en firkant. Disse kan være festet til land med fortøyninger som er vanskelige å se. Dersom man kjører båt nærmere enn 20 meter eller fisker nærmere enn 100 meter, kan du ødelegge redskapen og dermed også fiskefangsten, eller du kan sette fast propellen på båten din.