Skjerper beredskap mot selvstikk

Med snaue 450 millioner injeksjonsdoser fiskevaksine i norsk laks og ørret, er risiko for selvstikk ikke neglisjérbar. Om uhellet er ute, kan skadene bli svært alvorlige.

I allianse med overleger fra Haukeland universitetssjukehus og St. Olavs Hospital tar legemiddelbransjen nå selv ansvar for ulykkesberedskap.

I 2011 ble det gitt totalt 447,9 millioner injeksjonsdoser til norsk oppdrettslaks og -ørret ifølge tallmateriale utarbeidet av Legemiddelindustrien og MSD Animal Health. Dette er hovedsakelig oljebaserte vaksiner som stikkes manuelt og maskinelt. Risikoen for selvinjeksjon eller selvstikk er størst ved håndvaksinering eller manuell vaksinering, skriver MSD Animal Health i en pressemelding.

Normalt vil selvinjeksjon føre til ømhet og hevelse ved stikkstedet med påfølgende influensalignende symptomer. For personer som har stukket seg tidligere, kan det teoretisk utvikles anafylaktisk sjokk, som kan være livstruende uten hurtig og riktig behandling. Dette er imidlertid en sjelden, men dog  en farlig sykdomstilstand. Tegn på anfall kan være hjerteklapp, pustevansker, oppkast og sterke magesmerter.

- Setter økt fokus på temaet

Legemiddelselskapet MSD Animal Health arrangerte nylig et seminar i Bergen, hvor temaet ble drøftet sammen med representanter fra oppdrettsnæringen og sammen med deres helsetjeneste, samt overlegene Håkon Lasse Leira og Erik Florvaag, fra henholdsvis St. Olavs Hospital og Haukeland universitetssjukehus.

- Nå setter vi økt fokus på temaet, siden vi ønsker å styrke kommunikasjon mellom oppdrettsbedriftene og deres legetjenester. Dette gjør vi for å sikre at beredskapen blir ivaretatt når uhell skjer, sier Tore Hovland i MSD Animal Health.

- Flere alvorlige tilfeller

Håkon Lasse Leira, som er overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim, viser til flere alvorlige skadetilfeller som følge av selvstikk - herunder blodforgiftning og amputering av ytterledd på affisert finger.

- Det skumle her er ikke nødvendigvis vaksinen, men oljen. Det er riktig skummelt å få inn olje under trykk i kroppen, forklarer Leira. Det er viktig at pasienten hurtig blir transportert til lege for behandling. Behov for insisjon og skylling av affisert finger krever kirurgisk kompetanse.

En ulykke kan gi en dramatisk sykdomsutvikling. Slike ulykker skal behandles av akuttmedisinsk personell og legevakt. 

- Jeg er ingen sterk tilhenger av stående adrenalin som skal administreres av vaksinatørene selv, sier Erik Florvaag. Florvaag er overlege ved seksjon for klinisk spesialallergologi ved Haukeland universitetssjukehus. Han understreker viktigheten av at kompetent medisinsk personell skal utføre behandlingen.

- Vi arrangerer årlige møter for anafylaksiberedskap. Her går vi gjennom hva vi gjør, hva er symptomene og behandling. En effektiv sår- og anafylaksiberedskap vil du aldri kunne få uten at medisinsk personell er involvert. Dette skal også etterutredes, påpeker Florvaag.