Luseskjørt kan redusere påslag av lakselus

Et forsøksprosjekt viser at bruk av «skjørt» rundt merdene, kan stenge luselarvene ute.

Prosjektet prøvde ut luseskjørtet på en lokalitet i Vesterålen i perioden mai til desember 2011. Skjørt av nett med 350 μm maskevidde og en dybde på 10 meter reduserte påslaget av lakselus (Lepeophtheirus salmonis).

Det ble registrert signifikant lavere gjennomsnittlig antall lakselus på laks i merder med luseskjørt enn på laks i merder uten luseskjørt. Det gjennomsnittlige antallet lakselus i merdene uten skjørt varierte mellom 0,17 og 0,23 lus per fisk mot 0,05 og 0,07 lus per fisk i merder med skjørt, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Mindre av begroing

I tillegg til at duken beskytter fisken mot lakselus ble det observert at begroing av nøtene var betydelig redusert i merder med skjørt. Dette gjaldt spesielt for rødrose (Tubularia sp.) og blåskjell (Mytilus edulis). Grunnen var sannsynligvis at larvene til disse organismene ble stoppet av planktonduken, slik at de ikke slapp gjennom til nota. Ingen negative sider med bruken av skjørtene ble registrert, opplyser instituttet.

Samarbeid

Nordlaks Oppdrett AS i Vesterålen innledet i 2011 et samarbeid med kompetanse­senteret NCE Aquaculture, Veterinærinstituttet, Vesterålen Fiskehelsetjeneste og firmaet Calanus, for å finne en metode for å stenge luselarvene ute fra merdene. Forsker P.A. Heuch fra Veterinærinstituttet fungerte som konsulent med hensyn til lakselusbiologi, forsøksoppsett, databehandling og utarbeidelse av rapport.

Formålet med prosjektet var å utvikle en innretning for å redusere nivået av lakselus i merdene. Idéen var å bryte smitteveien mellom lusa og laksen ved å sette opp en fysisk barriere for luselarvene omkring merdene. En ny innretning, «Luseskjørt» (patentsøknad i Norge nr. 20120133) ble  utviklet. Maskeåpningene i luseskjørtet  er små nok til å stoppe inntrenging av luselarver, samtidig som de gir tilstrekkelig vanngjennomstrømming, fremholder Veterinærinstituttet.