Underskudd i Cermaq

Cermaq ASA fikk i første kvartal 2012 et resultat før skatt på minus 129,5 millioner kroner, mot 251,5 millioner kroner i første kvartal 2011.

Resultatet før skatt tynges av at verdien av biomassen i kvartalet er nedjustert med 209,7 millioner kroner. Cermaq rapporterte et driftsresultat (EBIT) før verdijustering av biomasse for første kvartal 2012 på 101 millioner kroner, mot 403 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

- Nedgangen skyldes i hovedsak betydelig lavere laksepriser sammenlignet med fjoråret, opplyser Cermaq ASA (CEQ) i en børsmelding.

Positivt driftsresultat

Til tross for lave laksepriser presenterte Cermaq i dag et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 101 millioner kroner og en avkastning på sysselsatt kapital på 16,6 prosent. EWOS, som produserer fiskefôr, rapporterte en volumvekst på 40 prosent sammenlignet med fjoråret og oppnådde et driftsresultat på 62 millioner kroner. Gode resultater i Chile bidro særlig til oppdrettsselskapet Mainstreams driftsresultat før verdijustering av biomasse på 60 millioner kroner.

- Jeg er fornøyd med Cermaqs solide resultat i en krevende markedssituasjon, som igjen viser styrken i vår strategi om å kombinere et globalt ledende fôrselskap med en solid og diversifisert oppdrettsvirksomhet, sier konsernsjef i Cermaq ASA, Jon Hindar.  

Les også: Hindar snart på plass hos Cermaq 06.03.2012
Les også: Jon Hindar ny konsernsjef i Cermaq 29.12.2011

Mainstream

Mainstream Chile rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 49 millioner kroner (160 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor), tilsvarende 3,7 kroner per kilo sløyd vekt (11,1 kroner).

Nedgangen skyldes lavere salgspriser for alle arter, spesielt for atlantisk laks. De biologiske resultatene er generelt gode, men med sesongmessige høyere lusenivåer på noen anlegg, opplyses det i meldingen fra Cermaq.

Mainstream Norway rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 12 millioner kroner (154 millioner kroner), tilsvarende 1,2 kroner per kilo sløyd vekt (16,4 kroner). EBIT per kilo for Nordland og Finnmark var henholdsvis 3,1 kroner (16,7 kroner) og 0,2 kroner (16,2 kroner). Salgsvolumet var 10,4 tusen tonn, 11 prosent høyere enn første kvartal 2011.

En gjennomsnittspris på 25,7 kroner per kilo sammenliknet med 38,3 kroner per kilo i fjor, forklarer det reduserte driftsresultatet i Mainstream Norge. Driftsresultatet ble også påvirket av høyere produksjonskostnader på enkelte av anleggene i Finnmark og fortsatt enkelte kostnader i forbindelse med innkjøringen av slakteriet i Hammerfest. Driften ved slakteriet er i fremgang og det ventes normalisert drift innen utgangen av andre kvartal 2012, opplyser Cermaq.

Mainstream Canada rapporterte en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 1,6 millioner kroner for første kvartal (overskudd på 26,3 millioner kroner). EBIT før verdijustering av biomasse var negativ 0,6 kroner per kilo sløyd vekt (positiv 9,4 kroner). Lave priser i USA var hovedårsaken til nedgangen i fortjeneste. Gode biologiske resultater og effekt av kostnadsreduserende tiltak har redusert produksjonskostnadene i kvartalet. 

- Vi opplever generelt god drift i vår oppdrettsvirksomhet selv om de lave lakseprisene har påvirket resultatet betydelig. Mainstream har satt i verk flere kostnadseffektiviserende tiltak som sammen med kontinuerlig oppmerksomhet på forebyggende fiskehelse vil bidra til solide resultater også i tiden fremover, sier Jon Hindar.  

EWOS

EWOS rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 62 millioner kroner og en EBIT-margin på 3,3 prosent i første kvartal. EWOS solgte 230 tusen tonn fiskefôr, en økning på 66 tusen tonn, eller 40 prosent, sammenlignet med første kvartal i 2011. Den organiske veksten var på 33 prosent. En vekst på 47 prosent i Norge og på 30 prosent i Chile var de viktigste årsakene til volumøkningen. 

- EWOS leverer gode resultater basert på en meget sterk markedsvekst i Norge og Chile, avslutter Jon Hindar.  

Fremtidsutsikter

Mainstream forventer å slakte 125 tusen tonn laksefisk i 2012 mot 109 tusen tonn i 2011, en økning på omtrent 15 prosent. EWOS forventer en markedsvekst i Chile og Norge på henholdsvis over 20 prosent og over 10 prosent i 2012.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2012 - Cermaq ASA (pdf)
Presentasjon Q1 2012 - Cermaq ASA (pdf)