ILA påvist i stamfiskanlegg

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i et stamfiskanlegg i Langfjorden i Nesset kommune.

Mattilsynet har mottatt prøvesvar fra Veterinærinstituttet, som bekrefter diagnosen ILA i et stamfiskanlegg i Langfjorden i Nesset kommune i Møre og Romsdal.

Prøvene ble tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste primo mai, som følge av moderat forøket dødelighet på lokaliteten, melder Mattilsynet. 

Pr. dato er det om lag 10.000 stamfisk à 15 kilo på lokaliteten.

Det vil bli utarbeidet en soneforskrift for området og anlegget vil få pålegg om utslakting/ destruksjon av biomassen på en smittehygienisk forsvarlig måte innen en fastsatt frist, opplyser Mattilsynet.

Avstand fra lokaliteten og til nærmeste kommersielle oppdrettsanlegg er ca. 25 km, og det er svært lite annen oppdrettsrelatert virksomhet i området som vil bli innlemmet i soneforskriften.