Svakere resultat fra Bakkafrost

P/f Bakkafrost oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 41,9 millioner danske kroner, mot 127,1 millioner danske kroner i 1. kvartal 2011.

P/f Bakkafrost melder om et driftsresultat (EBIT) på 49,5 millioner danske kroner i 1. kvartal 2012, mot til sammenligning 127,9 millioner danske kroner i 1. kvartal 2011.

Konsernet omsatte for 400,1 millioner danske kroner i 1. kvartal 2012, mot 240,3 millioner danske kroner i tilsvarende kvartal i 2011.

Om P/f Bakkafrost
P/f Bakkafrost er et resultat av fusjonen mellom P/f Bakkafrost Holding og P/f Vestlax Holding tidlig i 2010. Bakkafrost er den største oppdretteren av laks på Færøyene og produserte totalt 36.343 tonn (sløyd vekt) i 2011.