Høgaste eksportpris sidan juli i fjor

Eksportprisen for fersk laks steig med 2,21 kroner til over 31 kroner frå veke 19 til veke 20 i 2012.

I veke 20 2012 var eksportprisen for fersk laks 31,27 kroner per kilo, ein oppgang på 7,6 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Dette er den høgaste vekeprisen sidan siste veka i juli i fjor, då eksportprisen for fersk laks var 30,62 kroner (veke 30/2011).

Medverkande til prisauken kan ha vore lågare slaktekapasitet og eksportvolum i veke 19, fordi lakseslakteria heldt stengt på nasjonaldagen 17. mai.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 20 enda på 14.425 tonn, ein nedgang på 12,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16.526 tonn.

I veke 20 vart det eksportert 542 tonn frosen laks, og prisen var 30,12 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nederst i denne artikkelen.

Eksport av laks, kvantum og pris:
  Fersk laks Frosen laks
År/veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2012        
20 14 425 31,27 542 30,12
         
19 16 526 29,06 665 28,90
18 13 019 29,11 400 31,42
17 15 370 29,11 415 29,46
16 16 510 28,70 433 28,20
15 15 530 29,34 570 30,62
14 9 286 29,61 507 29,12
13 18 334 26,64 814 30,21
12 17 175 28,27 597 28,23
11 16 395 29,07 775 29,60
10 15 525 28,64 731 28,70
9 15 829 28,77 631 28,97
8 14 382 29,84 1 062 28,01
7 13 613 28,49 685 27,84
6 12 883 27,51 700 27,60
5 13 226 25,31 775 28,09
4 12 990 25,26 767 27,13
3 13 994 26,71 1 331 28,42
2 12 528 24,95 755 28,34
1 11 785 25,65 483 30,21

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.