Mistanke om PD på Frøya

Det er mistanke om virussykdommen Pancreas Disease (PD) i et oppdrettsanlegg tilhørende Marine Harvest Norway AS i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Det var oppdrettsselskapets egen veterinær som den 22. mai i år varslet Mattilsynet om mistanke om sykdom på lokalitet 12435 Grøttingsøy, melder Mattilsynet.

Totalt er det om lag 1,6 millioner fisk på lokaliteten. Fisken ble satt i sjøen i våren 2011, og har nå en snittvekt på ca 3 kg, opplyser tilsynet.

Det ble i april flyttet fisk fra Grøttingsøy til lokalitet 10232 Mannbruholmen, og begge disse lokalitetene er nå isolert fra annen oppdrettsvirksomhet.

PD er en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenser. Sykdommen smitter ikke til mennesker. Den påvises regelmessig på laks i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika. Mattilsynet og oppdrettsnæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord for Hustadvika, i et område som stort sett har vært fri for sykdommen.

Les også: Forsker frem ny PD-vaksine 24.05.2012
Les også: Skal evaluere dagens PD-strategi 27.02.2012