- Lite lakselus i anleggene

Men selv om nivået av lakselus var lavere på oppdrettsfisken i vår enn til samme tid i fjor, var det områder hvor villfisken hadde mye lakselus.

- Det kan tyde på at effekten av våravlusingen kom for sent i noen områder. Det er ikke bra for villfisken, sier Lise Torkildsen, seniorrådgiver i Mattilsynet, i en pressemelding.

For å beskytte villaksen må det være minst mulig lakselus i vannet når laksesmolten vandrer ut til havet om våren. Derfor pålegger Mattilsynet felles våravlusing for alle oppdrettere fra og med Rogaland til og med Nordland.

- Stedvis mye lakselus på villfisk

Foreløpige resultat fra Havforskningsinstituttets overvåking viser at smittepresset fra lakselus var svært høyt i Hardangerfjordsystemet og ytterst i Trondheimsfjorden i mai og begynnelsen av juni. I Hardanger ble utvandrende laksesmolt utsatt for moderat høye infeksjoner, mens sjøørreten ytterst i Hardanger var svær høyt infisert. Ytterst i Trondheimsfjorden var sjøørreten meget høyt infisert i følge Havforskningsinstituttet.

- Formålet med våravlusingen ble sannsynligvis ikke helt oppnådd alle steder i år, men før vi kan konkludere skal datagrunnlaget analyseres grundigere, sier Torkildsen.

Les også: - Mye lakselus på villfisken 22.06.2012

- En utfordring å finne riktig tidspunkt

Hun legger til at det en utfordring å finne riktig tidspunkt for våravlusingen med tanke på utvandringen av villsmolten.

- Mattilsynet vil sammen med miljømyndighetene og næringen sørge for at våravlusingen spesielt i de områdene der lakselusnivået på villfisk har vært høyt, passer bedre overens med utvandringen av villsmolten til neste år, sier Torkildsen.

Jobber med indikatorer

Havforskningsinstituttet mener at resultatene så langt tyder på at også 2012 kan bli et år med svært høyt infeksjonspress langs deler av Vest- og Midt-Norge, spesielt i områder med intensiv oppdrettsaktivitet.

- Det vil si at selv om det er lite lakselus i oppdrettsanleggene, så utgjør det samlet et stort smittepress, forklarer Torkildsen.

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har startet utviklingen av bærekraftindikatorer med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander.

- Målet er at disse indikatorene vil kunne si hvor mye lakselus det kan være i oppdrettsanleggene i et område uten at det har for stor negativ påvirkning på villfisken. Når slike modeller er på plass, får Mattilsynet både bedre grunnlag og bedre verktøy for å forvalte oppdrettsnæringen og lakselusproblemet, sier Torkildsen.

Oppdrettsnæringen må fortsatt jobbe intenst og samordnet i bekjempelsen av lakselus.

- Dette er helt avgjørende siden ingen nye effektive avlusingsmidler er på vei, og utviklingen med stadig færre tilgjengelige midler fortsetter, avslutter Torkildsen.