Codfarmers i kapitalskvis

Codfarmers ASA har behov for refinansiering etter å ha lidd store tap på grunn av sykdom på slaktemoden fisk ved to av lokalitetene på Møre.

Tap som kombinert med at markedet for hvitfisk ifølge selskapet er preget av lave priser, har gjort at selskapets likviditetssituasjon har blitt vanskelig.

Destruksjon og lave priser

– Store deler av biomassen ved 2 lokaliteter på Møre har måttet destrueres. Den resterende biomassen ved disse lokalitetene er blitt nedklassifisert, og har dermed oppnådd svært dårlige priser. Destruksjonen og nedklassifiseringen har medført et ekstraordinært tap i størrelsesorden kr 25 millioner, med en tilsvarende negativ likviditetseffekt, opplyser Codfarmers ASA i en børsmelding.

– Generelt har markedet for hel fisk og filet vært preget av svake priser. Selv om vår merkevare STRØM har hatt en salgsøkning på 100 prosent i år, så er ikke volumet av dette produktet tilstrekkelig til å veie opp for lave priser i spotmarkedet, skriver selskapet videre i meldingen.

– Vanskelig likviditetssituasjon

– Sykdom og lave salgspriser har brakt selskapet i en vanskelig likviditetssituasjon, og det arbeides med alternative refinansieringsløsninger. Disse vil måtte innebære tilførsel av ny kapital, som vil være betinget av en restrukturering av selskapets gjeldsforpliktelser, opplyses det i meldingen.

Kostnadskutt

Selskapet har som en følge av det ovenstående, besluttet å iverksette omfattende kostnadskutt. Som et ledd i dette vil planlagt matfiskutsett bli betydelig redusert, samtidig som det skal gjennomføres salg av datterselskaper, lokaliteter, utstyr og landbaser.

– Nedskalering av drift, restrukturering av gjeld og salg av eiendeler vil redusere selskapets kostnader til et nivå hvor de største aksjonærene vil kunne være positivt innstilt til å bidra til finansieringen av selskapet, opplyser selskapet i meldingen.

Det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling i løpet av desember.

Codfarmers har besluttet å utsette offentliggjøringen av sin rapport for tredje kvartal til 30. november 2012.

Selskapets børsverdi ble i dag sendt ned med 47,83 prosent på Oslo Børs, til kr 0,60 pr aksje, men på svært tynt volum. Det ble omsatt aksjer for bare knapt 30.000 kroner.