Norsk Havbrukssenter tapte mot staten

Borgarting lagmannsrett har frifunnet Staten i striden om tildeling av konsesjon for oppdrett av laks og ørret i konsesjonsrunden i 2009.

Fiskeridirektoratet anket i fjor sommer en dom fra Oslo tingrett som ga Norsk Havbrukssenter AS, i Brønnøy kommune i Nordland, medhold i at Fiskeridirektoratets vedtak med avslag på selskapets søknad om laksekonsesjon var ugyldig.

Les også: Ankar i saka mot Norsk Havbrukssenter 15.06.2011

Ankeforhandling ble holdt i Borgarting lagmannsrett i Oslo 18. og 19 oktober i år. I dommen fra lagmannsretten frifinnes Staten ved Fiskeri- og kystdepartementet. Havbrukssenteret må betale saksomkostninger på 60.000 kroner til staten.

– Vil trolig anke til Høyesterett

Norsk Havbrukssenter er uenig i dommen.

– Vi er uenig i dommen og mener at retten tar feil både ved rettsanvendelsen og ved vurdering av bevisene. I så måte mener vi at tingrettens dom er korrekt og har vurdert disse spørsmålene riktig, sier Havbrukssenterets advokat, Morten Kokkim, til Helgeland Arbeiderblad.

Kokkim forteller til avisen at Norsk Havbrukssenter trolig vil anke saken til Høyesterett.