Nytt resultatvarsel fra Codfarmers

Codfarmers kalkulerer nå med et tap på 95,8 millioner kroner som følge av sykdomstap, destruksjon av matfisk og nedjustering av forventet salgspris for gjenværende biomasse.

Codfarmers meldte den 12. november 2012 om store tap i forbindelse med sykdom på slaktemoden matfisk. Tapet ble anslått til 25 millioner kroner, men dette anslaget er nå oppjustert til 28,1 millioner kroner.

Les også: Codfarmers i kapitalskvis 12.11.2012

– Dette tapet rammer selskapet hardt og selskapet har derfor besluttet å nedskalere driften vesentlig for å redusere selskapets kostnader. Det er som en konsekvens av dette besluttet å destruere en betydelig andel av selskapets matfisk som er under 1 kg, opplyser Codfarmers ASA i en børsmelding.

Nedjusterer forventet salgspris

I tillegg har selskapet nedregulert forventede fremtidige salgspriser på gjenværende biomasse, fordi selskapet forventer at økte kvoter for villfisk, vil kunne presse markedsprisene på torsk de neste 6 månedene.

– Samlet negativ resultateffekt av destruksjonen og lavere forventede markedspriser for gjenværende biomasse er 67,7 millioner kroner, skriver selskapet.

Ovennevnte vil gi en samlet negativ effekt på MNOK 95,8, som vil bli belastet resultatregnskapet for Q3 2012.

Styret og ledelsen arbeider videre med nedskalering av drift, restrukturering av gjeld og salg av eiendeler, slik det ble meldt den 12. november. De største aksjonærene har uttrykt en positiv holdning til dette arbeidet, opplyses det i meldingen.