Codfarmers tapte 108 millioner i 3. kvartal

Codfarmers ASA fikk et resultat før skatt på minus 108,4 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot minus 46,8 millioner kroner i 3. kvartal året før.

Driftsresultatet før verdijustering av biomasse havnet på -105,2 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot -45,1 millioner kroner i 3 kvartal året før. Det fremgår av en børsmelding fra Codfarmers ASA.

Driftsinntektene steg til 46,9 millioner kroner i 3. kvartal 2012, fra 24,6 millioner kroner i 3. kvartal året før.

Selskapet hadde i perioden et underskudd (EBIT) på NOK 105,2 millioner, mot et underskudd på NOK 45,1 millioner i samme tilsvarende in 2011.

I brudd med lånebetingelser

Codfarmers er i mislighold under sine låneavtaler og har iverksatt forhandlinger med långiverne. Selskapet har også anmodet sine leverandører om betalingsutsettelse, opplyser selskapet

Fra tidligere er det kjent at Codfarmers har besluttet å iverksette omfattende kostnadsreduksjoner. Som ledd i dette vil selskapet nedskalere sin virksomhet gjennom salg av datterselskaper, lokaliteter, utstyr og landbaser.

Les også: Resultatvarsel fra Codfarmers 23.11.2012

Les også: Codfarmers i kapitalskvis 12.11.2012