Oslo Børs kjøper Fish Pool

Oslo Børs er enig med aksjonærer i fiskederivatbørsen Fish Pool ASA om å kjøpe ca 71 prosent av aksjene i selskapet.

Kjøpet er et ledd i å styrke børsens satsing på sjømatsektoren. Med 19 norske og utenlandske selskaper innen sjømatnæringen notert på børsen, er Oslo Børs i dag den største markedsplassen globalt innen denne sektoren. Kjøpet av aksjene i Fish Pool styrker Oslo Børs’ posisjon som verdens ledende fiskebørs, fremholder Oslo Børs i en pressemelding.

– Vi er imponert over fremgangen til Fish Pool de siste årene. Selskapet har stått for et stort og viktig nybrottsarbeid innen prissikring av laks. Dette er en spennende satsing for oss, og vi ser frem til å arbeide tett sammen med Fish Pool i markedsføring og videreutvikling av det finansielle markedet for laksederivater, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

– Oslo Børs har lykkes i å etablere seg som den globalt ledende fiskebørsen, og har både kompetanse og et nettverk som vil være verdifullt for Fish Pool i videreutviklingen av selskapet. Vi er svært fornøyd med å få Oslo Børs inn som eiere, sier adm. direktør Søren Martens i Fish Pool.

Selgere av de ca 71 prosent av aksjene i Fish Pool er Imarex, Bergen Energi og GC Rieber. Transaksjonen forutsetter at partene blir enige om en endelig avtale og kjøpet er også gjenstand for myndighetsgodkjennelse.

Som en del av avtalen vil Oslo Børs også utvide tilbudet om å kjøpe aksjer til å gjelde også de øvrige aksjonærene i Fish Pool.

Avtalen priser Fish Pool ASA til 27,25 millioner kroner.

Mer om Fish Pool
Fish Pool ASA organiserer i dag den eneste markedsplassen i verden for handel med finansielle laksekontrakter. Fish Pool tilbyr opsjoner og futures på spotprisen på laks. Fish Pool har mer enn 200 handelsmedlemmer fra hele verdikjeden for laks; Oppdrettere, eksportører, importører, foredlere og finansielle investorer. FishPool ASA er også en ledende informasjonsdistributør som formidler prisinformasjon om laks til en verdensomspennende lakseindustri, samt til finansielle markedsplasser.