Bedøving med elektrisitet eller slag?

Slakting og dyrevelferd, hvilken metode er mest hensiktsmessig for avliving av slaktefisk? Det var et av temaene på Trygg Mat dagen i Trondheim nylig.

Trygg-Mat-dagen 2009 ble gjennomført 19. august av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på vegne av  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Til nå har det vært vanlig å bruke CO2-bad til å bedøve fisk som skal slaktes, men det trer snart i kraft et forbud mot denne metoden. I sitt foredrag på Trygg Mat dagen i Trondheim, gikk Cecilie M. Mejdell fra Veterinærinstituttet gjennom de to alternative metodene, elektrisk strøm eller slag mot hodet, melder FHF.

Strømbedøving

Utstyret for elektrisk strømbedøving har i senere tid økt spenningen fra 20-30 V opp mot 110 V (i praksis målt til 58-105 V). De nye systemene gir ifølge Mejdell effektiv bedøving, og er også godt egnet hvis størrelse og type slaktefisk varierer. På minussiden vil elektrisk stimulering av fiskemuskler alltid føre til at dødsstivheten inntreffer raskere (dvs. redusert prerigorperiode). Risikoen for slakteskade øker også, selv om Mejdell - med forbehold for en viss usikkerhet - karakteriserte faren for filetskader som liten.

Slagmaskiner

Slagmaskiner forutsetter at fisken er frisk og uthvilt, da fiskens ferd frem mot slaginnretningen baserer seg på normal fiskeadferd. I så fall kan maskinen både bedøve og bløgge fisken automatisk. Dagens maskiner trenger imidlertid operatører som kan ta seg av fisk som eventuelt ikke blir vellykket bedøvet. Systemet fører ikke til skader på fileten, og gir lang prerigorperiode. Slagmaskinen krever imidlertid mer teknisk kyndighet og vedlikehold, og er ikke like god til å bedøve annen type fisk som følger med inn i systemet.

Konklusjon

Mejdell konkluderte med at både elektrisitet og slag kan oppfylle forskriftskravene til forsvarlig bedøvingsmetode. Forbedringer av utstyret pågår løpende - som på landdyrsiden. Hvilken metode man velger, avhenger av hvilken slaktefisk man har samt slakteriets øvrige prioriteringer.