Vil bedre kontrollen av fiskefôr

De siste årene har overvåkning av fôr til oppdrettsfisk vært betydelig redusert. Nå skal en gjennomgang av all tidligere fôrkunnskap gjøre overvåkningen bedre.

På oppdrag for Mattilsynet utarbeider NIFES årlig analyser av offentlige prøver tatt ut i fiskefôrindustrien. De siste årene har det blitt gjort kraftige innskrenkninger i prøvene som Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - NIFES har analysert. I 2006 ble det tatt 790 stikkprøver, i 2010 kun 23 og i 2011 ble det tatt 25 fôrprøver.

– Etter dialog med Mattilsynet har vi kommet frem til at dette er for lite. Derfor skal vi nå se på all tidligere overvåkning og fôrkunnskap, og identifisere de viktigste risikofaktorene, sier forskningsdirektør ved NIFES, Gro-Ingunn Hemre, i en pressemelding.

- Skal sette grunnlaget for fremtiden

På denne måten blir det lettere å se hvor det har vært rapportert om problemer, eller hvor det kan komme utfordringer knyttet til ingredienser i fiskefôr. En fremtidig fôrovervåkning kan derfor sette større trykk på der det er store variasjoner, og mindre der det har vært rapportert om lite utfordringer.

– Det blir også stadig mer alternative råvarer i fôret, og vi må vite hva som er utfordringen med dem. Det vi nå skal gjøre, vil legge grunnlaget for planleggingen av fiskefôrovervåkningen i framtiden, sier Hemre.

– Vi vil også bidra til å utnytte de tilgjengelige ressursene effektivt ved at det planlegges en overvåkning som er i tråd med utviklingen i fiskefôrsektoren, legger hun til.

- Mer målrettet overvåkning

I 2010 ble det produsert 1.346.476 tonn fiskefôr i Norge. I fjor økte produksjonen med 10 prosent til 1.487.671 tonn.

– På grunn av det store volumet med fôr, trenger vi en mer målrettet overvåkning, sier Hemre.

Ingen av de analyserte prøvene i 2010 og 2011 overskred grenseverdien for organiske miljøgifter og tungmetaller.

Formålet med overvåkingen er å følge utviklingen på fiskefôrområdet og kartlegge nye risikofaktorer som følge av for eksempel endret sammensetning av fôret. Informasjonen skal brukes ved planlegging av tilsyn med fiskefôrsektoren. Kunnskapen er også nyttig for å dokumentere fiskerfôrets innhold av forskjellige komponenter.