Eksporten av laks økte i november

Illustrasjonsfoto: Bring sitt «laksetog» fra Oslo til Rotterdam i Nederland. Foto: Posten Norge AS

Eksporten av laks økte både i volum og verdi i november i år sammenlignet med november året før.

I november ble det eksportert 101 tusen tonn laks, en økning på 13 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Målt i verdi utgjør dette knappe 3 milliarder kroner, en økning på nesten 472 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert 907 tusen tonn laks for 26,8 milliarder kroner. Volumveksten har vært på 22 prosent, mens verdien har økt med 1 prosent eller 346 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Verdiveksten i november har hovedsakelig blitt drevet av volumveksten, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Til tross for den sterke økningen i volum, ser vi laksepriser på et høyere nivå enn på samme tid i fjor. Veksten er drevet at en fortsatt positiv utvikling i salget av fersk og røykt laks til hjemmekonsum i de fleste markeder, sier Aandahl.

Lakseprisen på vei opp

I november var eksportprisen for fersk hel laks 27,10 kroner per kilo. Dette er 2,03 kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor, og en oppgang på 1,36 kroner sammenlignet med foregående måned.

EU kjøper mer laks

Betydningen av EU som marked for norsk laks økte i november. Veksten i eksport til EU var større enn gjennomsnittsveksten. Polen leder an blant EU-landene med en økning på hele 33 prosent i volum. Polen var nest viktigste marked for laks i november etter Frankrike. Til Frankrike var økningen på 18 prosent. Eksporten samlet sett til EU økte med 16 prosent i volum i november.

Svak utvikling til Russland i november

Etter en vekst i oktober måned på 21 prosent, var volumutviklingen negativ i november sammenlignet med november i fjor. Eksportert volum endte på 13 568 tonn, noe som er 5 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har eksportvolumet av laks til Russland økt med 33 prosent til 120 tusen tonn.

Ørreteksporten vokser fortsatt

Eksporten av ørret viser til nok en god måned i november med en volumøkning på 611 tonn, noe som er 11 prosent høyere en i november 2011. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,5 milliarder kroner, en økning på 271 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er særlig Russland , Japan og Hviterussland som bidrar til at veksten fortsetter. Prisen for fersk hel ørret i november var på 28,34 kroner per kilo, noe som er en nedgang på 0,64 kroner sammenlignet med november 2011. Sammenlignet med foregående måned ble prisen 0,77 kroner høyere.