- Klart for merking av all laks

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet

Det finnes allerede velprøvd teknologi for individmerking av fisk, som norske oppdrettere kan ta i bruk i løpet av kort tid, mener Europharma.

- Hvis myndighetene ber om det, kan en massiv individmerking av norsk oppdrettslaks starte allerede til våren, sier salgssjef Karl Ove Reinsnes i Europharma AS.

Myndighetene har åpnet for at merking av oppdrettslaks kan bli lovpålagt, og initiativet kommer fra næringen selv. Europharmas anbefaling i høringsrunden er klar, etter at selskapet har vurdert de aktuelle merkemetodene og tidsperspektiv for en storskalamerking av norsk oppdrettslaks, skriver selskapet i en pressemelding.

- Kunnskapen om muligheten for å spore rømt laks tilbake til eier og lokalitet finnes allerede. Ved å gi all fisken unike koder, gjennom Coded Wire Tags-metoden (CWT), kan man oppnå sporing ikke bare tilbake til eier, men faktisk helt ned på merdnivå, sier Reinsnes.

Han forteller at ved bruk av CWT-metoden, vil det ikke lenger være tvil om hvor fisken kommer fra når det oppstår en rømningssak.

- Rask og sikker sporing

CWT-merking innebærer at hver fisk får en liten metallbrikke (1,1 mm) injisert i snuten. Hver brikke har en kode som kan avleses i mikroskop, og fisken kan på den måten umiddelbart spores.

- Vår vurdering er at ingen av metodene man nå forsker på, har potensial til like effektiv sporing som CWT-merking, en metode som har blitt brukt i Nord-Amerika i 40 år, sier Reinsnes.

- Bare i fjor ble over 80 millioner laks merket i ulike store kultiveringsprosjekter i amerikanske lakseelver, forteller Reinsnes.

Se video om CWT-merking ved å følge lenke nederst i denne artikkelen.

Forskning med usikkert utfall

Det har de siste årene blitt brukt store pengesummer på å se ulike merkesystemer opp mot hverandre, samtidig som det er blitt satt av midler til forskning. Tidsrammen på forskningsprosjektene, der i blant DNA-baserte merkesystemer, er ikke klar, og det gis ingen form for garanti for at noen av disse prosjektene vil føre fram.

- Fra stamfiskanlegg via settefiskanlegg til utsett i havet, sorteres fisken så mange ganger at reell genetisk sporing på anleggsnivå blir en umulighet, fremholder Reinsnes.

Les også: Vil spore rømt oppdrettslaks 05.03.2012
Les også: Skal forske på merking og sporing av rømt laks 26.01.2012

Samarbeider med Northwest Marine Technology

Europharma har inngått et samarbeid med selskapet Northwest Marine Technology, som har utviklet merketeknologien CWT. Det jobbes nå med modifikasjoner som skal gjøre dagens merkemaskin egnet for bruk på fisk av den størrelse man vil finne på norske settefiskanlegg.

- Denne metoden muliggjør rask oppstart for merking i Norge, og vil være en stor fordel for både oppdrettsnæringen og for de miljømessige hensyn som burde tas. Våren 2013 står maskinen klar på norsk landjord, forteller Reinsnes.

- Klar for merking av all laks

For å skille mellom oppdrett og villaks, er det blant annet foreslått å klippe fettfinnen på fisken. Dette er en utilfredsstillende løsning som ikke vil gi oss svar på hvor fisken kommer fra, påpeker Reinsnes.

«Laksealliansen», bestående av blant annet Norske Lakseelver og WWF, har tidligere foreslått krav om dobbeltmerking av oppdrettsfisk, merking som skulle inkludere både fettfinneklipping og ID-merke.

Samtidig mener Mattilsynet at det kan gi en økt infeksjonsrisiko når et stort antall fisk får sår fra finneklippingen. Europharma frykter at sårene finneklippingen vil medføre, kan gjøre at vi får en oppblomstring av sopproblematikk, og det vil være uheldig. Mattilsynet ser også for seg at behovet for sporing av rømt fisk tilbake til oppdrettsanlegget, vil gjøre fettfinneklipping unødvendig.

Les også: Foreslår dobbeltmerking av oppdrettsfisk 06.10.2011

- En enkel metode med høy sporingsgrad

For merking av oppdrettsfisk vil det være behov for over 3000 ulike koder. Metodene som baserer seg på merking av otolitt og visuell deteksjon, vil i en slik sammenheng være utilstrekkelig, mener Europharma.

- Antall fargekoder blir for lavt til å differensiere mellom settefiskanleggene, og disse merkemetodene egner seg derfor ikke til massemerking, fremholder Reinsnes.

- Slik vi ser det er CWT-teknologien alene om å kombinere høy sporingsgrad med en enkel metode for å identifisere rømt oppdrettslaks i elva - uten at en må ta livet av laksen for å finne ut om den er vill eller rømt, sier Reinsnes.

Merking av all norsk oppdrettslaks vil være et omfattende prosjekt. På det meste står mellom 350 og 400 millioner oppdrettslaks i sjøen samtidig i norske fjorder.

Se video
Se Europharmas video CWT-merking