Codfarmers søker frivillig akkord

Codfarmers ASA kjemper for å unngå konkurs og har nå søkt kreditorene om frivillig akkord.

- Codfarmers har nå foreslått en frivillig gjeldsordning for sine kreditorer, opplyses det i en børsmelding fra Codfarmers ASA.

Selskapet har alvorlige finansielle utfordringer, og en akkord vil innebære at kreditorene får bare delvis oppgjør for sine krav.

Les også: Codfarmers tapte 108 millioner i 3. kvartal 30.11.2012 

Vil betale bare 50 prosent

I følge akkordforslaget, vil uprioriterte krav dekkes med bare 50 prosent av beløp over kr 10.000. Forslaget til gjeldsordning innebærer følgende for krav mot selskapet per 16. desember 2012:

(a) Prioriterte krav og gjeld til det offentlige dekkes fullt ut.

(b) Usikrede krav under NOK 10.000 dekkes fullt ut.

(c) Usikrede uprioriterte krav over NOK 10.000, dekkes med: (i) NOK 10.000 og (ii) 50 prosent av fordringens pålydende over NOK 10.000, senest innen 15. april 2013.

Selskapet har forbeholdt seg muligheten til fullt ut å dekke gjeld til enkelte driftskritiske leverandører. Pantesikrede fordringer omfattes ikke av forslaget til gjeldsordning.

- Krav som pådras etter 16. desember 2012, vil dekkes etter hvert som de forfaller, opplyses det i meldingen.

Akkorden er ikke finansiert

Av meldingen fra Codfarmers fremgår det at akkorden også forutsetter at selskapet får etablert den finansiering som utbetalingene krever. Med andre ord har selskapet så langt ikke fått finansiert akkorden som nå foreslås.

- Gjeldsordningen forutsetter at kreditorene gir ordningen sin tilslutning og at Codfarmers får etablert den finansiering som utbetalingen til kreditorene innebærer, heter det i meldingen.

Fristen for aksept av gjeldsordningen er 10. januar 2013.

Les også: Resultatvarsel fra Codfarmers 23.11.2012
Les også: Codfarmers i kapitalskvis 12.11.2012