250.000 laks ble kvalt i Troms

Kolossale mengder sild fylte opp fjorden. Oksygenmengden i sjøen falt dramatisk, og i neste øyeblikk begynte oppdrettslaksen å dø av oksygenmangel.

– Jeg trodde ikke det var mulig, og har aldri verken hørt eller opplevd liknende, sier daglig Terje Hansen i Sjurelv Fiskeoppdrett i Kaldfjord på Kvaløya i Tromsø til Nordlys.

På få timer kreperte 250.000 laks i merdene.

– Oksygenmetningen i havet gikk fra mellom 80 og 90 prosent til så vidt over 30 prosent. På ekkoloddet kunne vi over et område på seks kilometer se tett i tett med sild fra havbunnen og 70 meter opp til havoverflata, sier Hansen.

For å begrense skadene så godt som mulig, leide oppdretteren inn flere båter til å pumpe opp den døde laksen, samt til å flytte laks som ikke var død til en annen lokalitet i fjorden.

– På den måten klarte vi å berge over 200.000 laks, sier Hansen til Nordlys.