Mulig PD-smitte hos Mainstream i Finnmark

Mainstream Norway AS har avdekket SAV virus i fisk på lokaliteten Tuvan i Langfjorden i Finnmark, og har følgelig mistanke om Pancreas Disease (PD) på lokaliteten.

– Mattilsynet og andre lakseoppdrettere i området er informert om forholdet. Lokaliteten er båndlagt. Mainstream utarbeider nå i samarbeid med Mattilsynet en plan for å slakte ut fisken på lokaliteten, skriver morselskapet Cermaq ASA i en pressemelding.

Det er ca. 580 000 fisk på lokaliteten Tuvan. Fisken har en gjennomsnittsvekt på 2 kg, som var planlagt slaktet i tredje kvartal 2013. Det forventes begrensede resultatmessige konsekvenser av utslaktingen av biomassen på Tuvan, heter det i meldingen.

Mainstreams to lokaliteter i Langfjorden i Alta kommune, Tuvan og Rivarbukt, har vært gjenstand for omfattende kontroll etter at det ble fastslått PD-smitte i nabo lokaliteten Ytre Kloven i august 2012. Det er ikke registrert SAV i Rivarbukt. Kontroll av fisken på anlegget Rivarbukt vil videreføres, opplyser selskapet.

Båndlegging

– Mistanken ble opprettet den 18. januar 2013, og anlegget ble båndlagt samme dag. Båndleggingen innebærer at det ikke kan flyttes fisk til eller fra anlegget, og all trafikk inn og ut til lokaliteten begrenses, melder Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger å ta ut verifiserende prøver den 22. januar 2013. Tilsynet presiser at PD er en sykdom som kun rammer laksefisk, og at sykdommen utgjør ingen risiko for mennesker.