Rekordhøy lakseeksport i januar

Røkt laks på brett. Foto: Morpol ASA

Norge eksporterte laks for 2,7 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 833 millioner kroner eller 43 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

Det har aldri blitt registrert større eksportverdi eller eksportvolum av norsk laks for en januar måned. Det ble eksportert 76,6 tusen tonn laks målt i produktvekt. Det er en økning på 8 tusen tonn eller 12 prosent mot januar i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

– Eksportprisen for fersk hel laks var i januar kroner 34,88 per kilo. Dette er 9,15 kroner høyere enn for ett år siden og 4,75 kroner høyere enn for desember 2012. Til tross for et rekordhøyt eksportvolum i januar og en sterk krone, har eksportprisen for fersk laks økt med hele 36 prosent sammenlignet med januar i fjor, sier senior markedsanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd i en pressemelding. Dette viser at etterspørselen etter norsk laks fortsetter å øke, forteller Aandahl.

Polen er største volummarkedet for norsk laks

Målt i volum er det størst vekst til Polen i årets første måned. Totalt ble et eksportert 10 315 tonn laks til Polen, en vekst på 3 452 tonn eller 50 prosent sammenlignet med januar i 2012. Fersk hel laks er det største produktet og utgjør 91 prosent av den totale eksporten.

Til Frankrike ble det eksportert 10 066 tonn laks, mot 8 942 tonn i tilsvarende måned i fjor. Dette utgjør en vekst på 13 prosent. Også for Frankrike er fersk hel laks det viktigste produktet og utgjør 80 prosent av den totale lakseeksporten.

Nedgang i eksporten til Russland og USA

Det ble eksportert 9 658 tonn laks til Russland i januar, noe som er en nedgang i volum på 401 tonn eller 4 prosent sammenlignet med januar i fjor. Fersk hel laks utgjør i januar 92 prosent av eksporten, mens den i januar i fjor utgjorde 95 prosent.

Det ble eksportert 1 002 tonn laks til USA i januar. Det er en reduksjon på 349 tonn eller 28 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I år som i fjor er det fryst filet som utgjør den største andelen av lakseeksporten til USA, med 50 prosent. Fersk filet utgjør 20 prosent. I fjor var denne fordelingen på 59 prosent for fryst filet og 19 prosent for fersk filet. Andelen fersk hel laks er på 11 prosent for januar i år.

Nær dobling av eksporten av fjordørret

Det ble eksportert 6 199 tonn ørret i januar, en økning på 2 647 tonn eller 93 prosent mot januar i fjor. Målt i verdi ble det eksportert ørret for 202 millioner kroner, en vekst på 101 millioner kroner eller 101 prosent. Russland er fortsatt det viktigste markedet for norsk fjordørret etterfulgt av Japan, Thailand og Ukraina.

Det ble det eksportert 3 101 tonn ørret til Russland i januar, noe som er en økning på 1 325 tonn eller 75 prosent. Til Japan eksporterte Norge 628 tonn fjordørret, mens det gikk 303 tonn til Thailand og 253 tonn til Ukraina.

Lakseprisen nesten like høy som prisen på fjordørret

Gjennomsnittsprisen for fersk hel fjordørret var i januar 35,12 kroner, en økning på 4,39 kroner per kilo mot samme måned i fjor. Prisen på fersk hel laks hadde en prisstigning på 9 prosent sammenlignet med januar i fjor, og er nesten oppe på nivå som prisen på fjordørret. Prisforskjellen utgjør kun 0,24 kroner per kilo. I tilsvarende periode i fjor var prisforskjellen 5 kroner.