Eksportpris kr 43,63 i veke 12

Del saken

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,44 kroner frå veke 11 til veke 12 i 2014.

I veke 12 2014 var eksportprisen for fersk laks 43,63 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 12 enda på 16.449 tonn, tilsvarande ein auke på 3,0 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15.975 tonn.

I veke 12 vart det eksportert 378 tonn frosen laks, og prisen var 47,41 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Eksport av laks, kvantum og pris:
  Fersk laks Frosen laks
År Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2014 12 16 449 43,63 378 47,41
  11 15 975 44,07 506 46,28
  10 15 949 44,13 446 47,29
  9 15 963 46,68 284 47,49
  8 14 324 48,76 241 48,97
  7 13 190 49,41 397 46,11
  6 13 053 45,62 535 47,69
  5 13 784 46,80 538 46,98
  4 13 699 49,72 465 44,39
  3 14 505 49,27 521 44,80
  2 15 118 48,75 352 44,49
  1 9 341 50,34 143 45,44

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.