Mistanke om PD i Nord-Trøndelag

Det er sterk grunn til mistanke om laksesykdommen PD (Pancreas Disease) på en lokalitet i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Resultat fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste, viser at det sannsynligvis er smitte av PD på lokaliteten Skrubbholmen i Nærøy kommune. Det melder Mattilsynet.

Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk i samarbeid med Bjørøya Fiskeoppdrett.

Mattilsynet vil mandag ta ut nye prøver i anlegget og naboanleggene. Dersom mistanken bekreftes og det ikke er mistanke om PD i naboanlegg, vil smittet lokalitet bli pålagt tømt så raskt som mulig. Dette er i samsvar med gjeldende strategi for PD-bekjempelse, opplyser Mattilsynet.

Det har tidligere vært påvist PD på enkeltlokaliteter i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Videre spredning fra disse har ikke skjedd etter rask sanering av smittet fisk, opplyser tilsynet.