Oppdrett bidrar stort til fellesskapet

NHO har regnet ut at SinkaBerg-Hansen bidrar med 481 millioner kroner i verdiskaping i Norge, 470 sysselsatte årsverk og 140 millioner i skatt og avgifter til stat og kommune.

Samfunnsregnskap

NHO har satt oppdrettsselskapet SinkaBerg-Hansen i Nærøy i Nord-Trøndelag under lupen, og ut fra regnskapstallene 2008 belyst hva virksomheten betyr; direkte og indirekte for samfunnet, melder Namdalsavisa.

SinkaBerg-Hansen hadde egen verdiskaping på 85 millioner av en årlig omsetning på vel 500 millioner kroner. Verdiskaping er et konkret mål på verdien som bedriften tilfører sine innkjøpte varer og tjenester.

Av egne ansatte hadde bedriften 150 årsverk i egen bedrift. I tillegg kom 230 årsverk hos norske underleverandører. Det betyr samlet 470 årsverk i Norge, skriver avisa.

Når det kommer til offentlige inntekter gjennom skatter og avgifter, betyr virksomheten til SinkaBerg-Hansen på samlet 31 millioner fra ansatte (22 millioner) og skatt på overskudd (ni millioner). Beregninga viser et skattebidrag på 210000 kroner per årsverk, og en samlet verdiskaping per årsverk 570000 kroner.

Skatte- og avgiftsbidraget fra norske underleverandører er 108 millioner, slik at det samlede bidraget til stat og kommune er på 140 millioner kroner, melder avisa.

Ut fra gjennomsnittspris på ulike tjenester har NHO beregnet at disse 140 millionene kan finansiere 275 årsverk i offentlig sektor. Eventuelt 1100 kommunale barnehageplasser; eller 181 sykehjemsplasser.