– Tyskland blir lakselokomotiv

Laks er nå den nest mest populære fisken i Tyskland, og tar stadig markedsandeler fra annen sjømat i landet. Sjømatrådet kaller Tyskland et kommende lakselokomotiv i Europa.

I kvartalsbrevet for norsk laks, som Sjømatrådet sender ut i disse dager går det fram at tyske forbrukere spiser 34 prosent mer fersk laks nå enn for et år tilbake, og at veksten per måned har vært på mer enn 50 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– På bakgrunn av slike tall kaller jeg Tyskland et kommende lakselokomotiv i Europa, sier bransjesjef for laks og ørret i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

Laks er nest størst

Aandahl peker på at det totale fiskekonsumet i Tyskland er gått noe ned, mens det øker for laks. Det betyr at laksen tar markedsandeler fra annen sjømat. Nå er laksen den nest mest populære fisken i Tyskland, kutt slått av Allaska Pollock, som spises som fiskepinner.

Sjømatrådet har på denne bakgrunnen intensivert sitt arbeid i Tyskland og gjennomfører i høst den største kampanjen for laks noen sinne i landet, opplyser Sjømatrådet i en pressemelding.

Globalt og fleksibelt marked

Sjømatrådets kvartalsbrev for norsk laks oppsummerer også effektene av importstoppen til Russland.

– Oppsummert vil jeg si at EU har tatt det meste av den laksen som normalt ville gått fra Norge til Russland, sier Aandahl.

Andelen av norsk lakseeksport til EU har økt fra 67 prosent i juli, til 74 prosent i september, men også Asia og Oceania vokser. For eksempel går det nå like mye norsk laks til Australia som til Tyrkia.