Nye tiltak mot lakselus

– Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring.

Det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Særlig ser vi at utviklingen i lusemiddelbruken og resistenssituasjonen er vanskelig. Derfor iverksettes nå nye tiltak med umiddelbar virkning, sier Aspaker.

– Det er fortsatt langt fram før nye, ikke-medikamentelle metoder fullt ut kan erstatte legemiddelbruken i lusebekjempelsen. Vi må derfor ta grep for å dempe legemiddelbruken der hvor den er størst, slik at ikke medisinenes effekt blir redusert ytterligere. Da må vi se på hvordan ting gjøres, der hvor problemene er størst. Det er også et mål å etablere en praksis som sikrer forsvarlig drift og forsvarlig legemiddelbruk gjennom et velfungerende og levende internkontrollsystem, sier Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Møtte næringen

Fiskeriministeren har i dag drøftet situasjonen og hvilke grep som nå bør tas med næringsorganisasjonene Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

– Regjeringen forventer at havbruksnæringen tar sine bærekraftsutfordringer på alvor. Jeg kan forsikre om at dette er noe regjeringen ikke tar lett på. Det gleder meg derfor å høre at næring og forvaltning deler samme virkelighetsoppfattning, og at alle nå er innstilt på å samarbeide tettere for å få situasjonen bedre under kontroll, sier Aspaker.

Tiltak

Etter innspill fra Mattilsynet, har fiskeriministeren besluttet å innføre følgende tre tiltak:

  1. Helt eller delvis tilbaketrekking av lokalitetsgodkjenning der hvor problemene er størst.
  2. Gjennomgang og oppfølging av virksomhetenes internkontrollsystem for lakselus og legemiddelbruk på konsernnivå.
  3. Økt tilsyn med legemiddelbruk.