Åpner nytt havbrukssenter ved HBO

I dag åpner Høgskolen i Bodø et nytt senter for etter- og videreutdanning i havbruk.

Senter for etter- og videreutdanning i havbruk, som åpner 1. september 2009, tilbyr relevant og tilrettelagt kunnskap på alle nivå for etter- og videreutdanning av ansatte i havbruksnæringen, opplyser Høgskolen i Bodø (HBO) på sin hjemmeside.

Senteret er en del av Biologisk forskningsgruppe ved høgskolen og samarbeider tett med NCE Aquaculture (Norwegian Centres for Expertise) og VRI (Verdiskapning for regional innovasjon), og som til sammen bidrar med 600.000 kroner til senteret over en toårs periode.

- Utvikle havbrukskurs for bedrifter 

Senter for etter- og videreutdanning i havbruks viktigste oppgave er å utvikle relevante havbrukskurs for bedrifter.

- Dette er kurs som gir formalkompetanse tilsvarende kurs eller studier ved HBO, sier rådgiver Sølvi Fastvold ved Fakultetet for biovitenskap og akvakultur ved Høgskolen i Bodø.

Senteret er allerede i gang med årsstudiene Havbruksdrift og Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon.

Kompetanseheving

- Kursene som inngår i årsstudiene er praktisk rettet. Undervisningen tar utgangspunkt i kursdeltagernes arbeidshverdag og arbeidsplass, og kursene passer for dem som ønsker en kompetanseheving etter å ha arbeidet innenfor havbruksnæringen i noen år, sier Sølvi Fastvold.