Eksportpris kr 39,78 i veke 5

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 4,53 kroner frå veke 4 til veke 5 i 2015.

I veke 5 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,78 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 10,2 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 5 enda på 14.810 tonn, tilsvarande ein nedgang på 9,9 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16.444 tonn.

I veke 5 vart det eksportert 469 tonn frosen laks, og prisen var 45,25 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Eksport av laks, kvantum og pris:
  Fersk laks Frosen laks
År Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2015 5 14 810 39,78 469 45,25
  4 16 444 44,31 439 49,59
  3 15 946 46,28 505 46,34
  2 15 622 45,77 379 46,74
  1 9 466 45,57 114 51,14

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.