Eksportpris kr 38,77 i veke 23

Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,85 kroner frå veke 22 til veke 23 i 2015.

I veke 23 2015 var eksportprisen for fersk laks 38,77 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 2,2 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 23 enda på 16.613 tonn, tilsvarande ein auke på 1,5 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16.364 tonn.

I veke 23 vart det eksportert 498 tonn frosen laks, og prisen var 40,19 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Eksport av laks, kvantum og pris:
  Fersk laks Frosen laks
År Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2015 23 16 613 38,77 498 40,19
  22 16 364 37,92 460 40,63
  21 18 209 38,65 428 41,13
  20 15 948 39,96 508 39,53
  19 17 602 36,99 397 42,37
  18 16 206 39,25 648 43,15
  17 16 066 37,62 463 43,06
  16 17 988 39,35 824 43,96
  15 15 764 42,24 292 43,79
  14 12 240 42,30 335 39,44
  13 20 283 40,32 463 46,43
  12 19 019 41,79 502 45,94
  11 17 767 42,47 724 44,31
  10 15 920 41,14 681 45,53
  9 16 173 39,10 514 45,61
  8 15 864 41,76 594 47,00
  7 14 634 44,78 557 46,64
  6 14 693 43,43 646 45,46
  5 14 810 39,78 469 45,25
  4 16 444 44,31 439 49,59
  3 15 946 46,28 505 46,34
  2 15 622 45,77 379 46,74
  1 9 466 45,57 114 51,14

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.