Eksportpris kr 58,54 i veke 8

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,59 kroner frå veke 7 til veke 8 i 2016.

I veke 8 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 58,54 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 8 enda på 14.627 tonn, tilsvarande ein nedgang på 0,4 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14.682 tonn.

I veke 8 vart det eksportert 405 tonn frosen laks, og prisen var 51,51 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

  Fersk laks Frosen laks
År Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2016 8 14 627 58,54 405 51,51
  7 14 682 56,95 315 52,12
  6 14 323 53,21 337 43,61
  5 14 839 51,27 575 51,21
  4 15 700 49,24 334 50,85
  3 16 115 54,56 445 47,31
  2 14 655 61,64 380 48,60
  1 14 173 57,27 297 47,90

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.