Eksportpris kr 70,35 i veke 4

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,15 kroner frå veke 3 til veke 4 i 2017.

I veke 4 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 70,35 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 3,0 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 4 enda på 14.137 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 0,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14.219 tonn.

I veke 4 vart det eksportert 334 tonn frosen laks, og prisen var 70,79 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2017 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
4 14 137 70,35 334 70,79
3 14 219 72,50 360 71,98
2 13 217 72,42 263 63,01
1 11 950 75,25 286 70,72

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2016201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.