Første løypemelding om lusepåvirkning

Ekspertgruppen for vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene har avgitt sin første rapport.

– Denne løypemeldingen gir en første vurdering til næring og myndigheter om tilstanden i de ulike produksjonsområdene. Til høsten kommer den endelige rapporten. Den tar også med seg overvåkningen for 2017. Når den kommer har jeg for første gang grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

I løypemeldingen konkluderes det med at det er lav risiko for lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene 1 og 8-13, moderat påvirkning i produksjonsområdene 2 og 4-7, mens påvirkningen er høy i produksjonsområde 3. Usikkerheten rundt analysene er stor i enkelte områder. Det gjelder spesielt område 4, 6, 10 og til dels 12. Derfor vil den forsterkede overvåkningen i 2017 være viktig, heter det i meldingen.

– Før sommeren tar jeg sikte på å legge frem departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene. Jeg vil da skru på trafikklyset for første gang, sier Sandberg. Beslutningen om hvilke områder som blir tilbudt vekst vil først bli tatt etter at den endelige rapporten kommer til høsten, sier Sandberg.

En bredt sammensatt ekspertgruppe har laget løypemeldingen, som så er sendt videre til en styringsgruppe som har gitt råd til departementet. Styringsgruppen er satt sammen av representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning. I løypemeldingen fra ekspertgruppen er det gjort en overordnet analyse av lakseluspåvirkning i de ulike produksjonsområdene på basis av all tilgjengelig kunnskap. De har også beskrevet hvilke usikkerheter analysene er beheftet med. Ekspertgruppen er samstemt i alle sine konklusjoner.

Liste over produksjonsområdene:

 1. Svenskegrensen til Jæren
 2. Ryfylke
 3. Karmøy til Sotra
 4. Nordhordland til Stadt
 5. Stadt til Hustadvika
 6. Nordmøre til Sør-Trøndelag
 7. Nord-Trøndelag med Bindal
 8. Helgeland til Bodø
 9. Vestfjorden og Vesterålen
 10. Andøya til Senja
 11. Kvaløya til Loppa
 12. Vest-Finnmark
 13. Øst-Finnmark


pdfKart over produksjonsområder mai 2017594.14 KB594.14 KB

pdfRapport: Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde882.70 KB882.70 KB