Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Arkivbilde: Sykdommen HSMB gir dårlig tilvekst. Her er en sammeligning mellom normal og syk fisk med samme alder. Foto: Trygve Poppe / Veterinærinstituttet

Hanne Merethe Haatveit tar doktorgrad på viruset som forårsaker hjerte- og skjelettemuskelbetennelse (HSMB) hos laks.

Hanne Merethe Haatveit disputerer 6. desember 2017 for graden ph.d ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Molecular studies of Piscine orthoreovirus proteins – Viral factories, kinetics and vaccination».

For å kunne beskytte laks fra hjerte- og skjelettemuskelbetennelse (HSMB) er det viktig å forstå hvordan PRV-viruset, som gir sykdommen, fungerer. Kunnskap er nødvendig for å kunne utvikle effektive vaksiner. Doktorgradsarbeidet til Hanne Merethe Haatveit bidrar til det, skriver NMBU Veterinærhøgskolen i en pressemelding.

God fiskehelse i oppdrettsanleggene er svært viktig for både næring og dyrevelferd for laksen. Langs hele norskekysten har oppdrettsanlegg hatt utbrudd av sykdommen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hos Atlantisk laks.

Piscine orthoreovirus (PRV) er et vanlig virus hos oppdrettslaks og forårsaker HSMB. PRV er et orthoreovirus i familien Reoviridae. Viruset har flere likhetstrekk med Mammalian orthoreovirus (MRV), som også brukes som modell for ny kunnskap om PRV.

Mer kunnskap om PRV-proteiner og deres ulike funksjoner ved replikasjon er av stor viktighet for å forstå hvordan viruset opererer, og ikke minst, for å kunne utvikle effektiv profylakse inklusive vaksiner. Dette doktorgradsarbeidet har ført til flere interessante hypoteser som kan være verdifulle for fremtidig forskning.

Akutt, massiv infeksjon i noen få uker
Ikke-strukturelle proteiner fra reovirus er involvert i etablering av virusfabrikker ved infeksjon, og virusfabrikk-liknende strukturer er tidligere observert i PRV infiserte erytrocytter fra laks. I denne doktorgraden ble det vist at virusfabrikk-liknende globulære inklusjoner dannes av det ikke-strukturelle proteinet μNS i transfekterte fiskeceller. I ett ko-transfeksjonsforsøk ble det også vist at flere andre PRV proteiner rekrutteres til de globulære strukturene.

Doktorgraden har også studert viruskinetikk, samt antiviral immunrespons, i blodceller fra PRV-infisert laks.

Testet DNA-vaksiner
Til slutt ble det utført to smitteforsøk hvor ulike DNA-vaksiner mot HSMB ble testet.

I løpet av de siste årene har det dukket opp flere ulike varianter eller subtyper av PRV, og viruset har blitt koplet til en rekke sykdomstilstander hos laksefisk, som blant annet melaninflekker (PRV 1), EIBS (PRV 2), HSMB hos regnbueørret (PRV 3). Mer kunnskap om PRV proteiner og deres ulike funksjoner ved replikasjon er av stor viktighet for å forstå hvordan viruset opererer, og ikke minst, for å kunne utvikle effektiv profylakse inklusive vaksiner. Dette doktorgradsarbeidet har ført til flere interessante hypoteser som kan være verdifulle for fremtidig forskning.

Personalia
Hanne Merethe Haatveit (32) kommer fra Notodden. Hun er utdannet veterinær ved NMBU Veterinærhøgskolen og skal nå forsvare sin doktoravhandling ved Institutt for Mattrygghet og infeksjonsbiologi med avhandlingen «Molekylærbiologiske studier av Piscine orthoreovirus – virusfabrikker, kinetikk og vaksinering».