Eksportpris kr 56,23 i veke 52

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,50 kroner frå veke 51 til veke 52 i 2017.

I veke 52 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,23 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 2,7 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 52 enda på 9.901 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 48,9 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 19.386 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 vart det eksportert 190 tonn frosen laks, og prisen var 55,44 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2017 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
52 9 901 56,23 190 55,44
51 19 386 54,73 459 53,03
50 24 582 53,76 585 50,14
49 21 601 53,36 646 52,97
48 20 927 48,65 675 53,55
47 19 795 49,02 562 57,91
46 19 542 53,89 541 53,13
45 19 123 51,25 545 58,11
44 19 574 49,05 527 59,77
43 20 343 53,17 506 61,92
42 18 824 55,32 511 59,82
41 18 213 54,52 569 59,71
40 18 964 56,61 472 59,77
39 19 317 57,21 584 59,18
38 18 876 55,30 553 59,15
37 19 307 53,85 285 59,66
36 18 273 55,56 374 58,39
35 18 043 54,89 366 61,28
34 16 988 56,80 435 62,85
33 17 023 55,63 239 63,01
32 17 373 59,53 195 62,61
31 16 311 60,55 302 61,75
30 15 251 62,11 190 62,37
29 14 428 65,12 225 68,12
28 14 234 63,22 397 64,89
27 15 795 65,71 182 70,25
26 14 485 69,36 445 66,97
25 13 724 68,96 434 68,79
24 13 680 67,87 345 69,42
23 12 787 69,91 230 69,97
22 14 551 66,02 436 64,48
21 13 773 72,17 437 66,51
20 13 034 72,47 485 70,58
19 14 305 70,18 534 61,55
18 12 105 65,79 364 65,72
17 13 791 62,17 196 69,50
16 14 381 64,85 291 62,66
15 11 516 65,13 331 62,74
14 18 658 62,82 396 66,12
13 17 821 62,70 693 66,79
12 16 351 63,76 735 67,89
11 15 294 61,98 629 65,39
10 15 606 58,36 387 66,87
9 15 774 59,55 649 69,88
8 15 311 63,20 521 71,74
7 14 775 64,08 458 70,07
6 14 901 64,96 584 72,02
5 14 426 66,01 272 72,33
4 14 137 70,35 334 70,79
3 14 219 72,50 360 71,98
2 13 217 72,42 263 63,01
1 11 950 75,25 286 70,72

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.